NYHEDER 6. AUG 2021 KL. 11:30

Debat: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har fået ny viden om billetkøb

Af: Lars Wiinblad, projektchef i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

18. juni fik Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk mulighed for at holde et webinar i regi af Kollektiv Trafik Forum for at fortælle om vores nyeste undersøgelse lavet i samarbejde med IS IT A BIRD ’En nemmere vej til den rigtige billet’. Vi er rigtig glade for muligheden og for den store interesse for webinaret. Det tyder godt for mulighederne for udvikling af billet- og takstsystemet til gavn for passagerne og den kollektive transport


Hvorfor satte vi fokus på billetkøb?

I Kollektiv Trafik Forums artikel om seminaret var der et par kritiske kommentarer om, at undersøgelsen ikke bidrager med ny viden, og at løsningerne er forudsigelige og traditionelle. Vi vil gerne adressere disse kritikpunkter for at holde dialogen i gang.

Men først en lille opsummering af, hvorfor vi overhovedet lavede undersøgelsen:

Billetkøbet er et grundlæggende vilkår i den kollektive transport - og en barriere som adskiller den kollektive transport fra cyklen og bilen. Den barriere skal være så lav som mulig - det at købe billet eller kort skal ikke være så besværligt, at det i sig selv afholder passagerer fra at bruge bus og tog. Men mange undersøgelser har påvist, at en stor andel af passagererne har svært ved at gennemskue priserne i den kollektive transport, og at de oplever, at det er svært at finde den billigste billet. I Passagerpulsen ville vi gerne et spadestik dybere i forståelsen af de udfordringer, passagererne oplever i billetsystemet for at kunne skubbe på for forbedringer. Vi allierede os derfor med IS IT A BIRD.

Hvad viste undersøgelsen?
Undersøgelsen viser, at passagerne, særligt på ukendte rejser, oplever billetsystemet som uoverskueligt, uigennemskueligt og ufleksibelt. Det skyldes blandt andet, at rejseplanlægning og billetkøb er adskilt på forskellige apps og hjemmesider, selvom de to processer er tæt forbundne i passagerernes bevidsthed. Desuden oplever passagererne at blive sendt rundt til forskellige apps og hjemmesider, hvis de skal købe den bedste billet til den samlede rejse. Det komplicerede zonesystem og de mange forskellige billetplatforme medfører derudover, at hele 56 % af passagerne - herunder i høj grad rejsekortbrugerne - har svært ved at gennemskue prisen på deres billet eller kort. Dette medfører igen, at mange passagerer er nervøse for, om de betaler for meget for deres rejse.

Mange af disse indsigter er, så vidt vi ved, ikke dokumenteret systematisk tidligere. Undersøgelser fra blandt andet Rejsekort & Rejseplanen A/S har påvist overordnede problemer med gennemskuelighed, men ikke årsagerne bag. Mange af os, der til dagligt arbejder med kollektiv transport, har muligvis haft en fornemmelse af de problemer, som passagerne oplever, men den nye undersøgelse sætter i vores optik faste ord og tal på dem.

Undersøgelsens bud på løsningsforslag
Som svar på problemerne kommer undersøgelsen med en række forslag til løsninger. Konkret foreslås der blandt andet én samlet, fælles app til rejseplanlægning og billetkøb på tværs af selskaber, et betalingsloft på rejsekortet, en mulighed for at bruge betalingskort som rejsekort samt et zonesystem med færre og større zoner.

Det er disse løsninger, som skribenten kalder forudsigelige og traditionelle. Her undrer vi os, da mange af løsningsforslagene ville være væsentlige ændringer af det nuværende billet- og takstsystem. Det er i vores optik bestemt ikke traditionelt at gøre op med den nuværende zonesystem, som er dybt forankret i organiseringen og finansieringen af den kollektive transport. Vi indrømmer dog gerne, at nogle af løsningerne er inspirerede af, hvad der fungerer i udlandet, og at de ligger i tråd med, hvad der er blevet foreslået før af både Passagerpulsen og en række andre aktører.

Vi finder også, at trods det, at nogle af problemerne og løsningerne virker velkendte, så bør vi fokusere på dem. Det siger vi, fordi billet- og takstsystemet i den kollektive transport i vores optik har været præget af de samme problemer i lang tid, uden at vi har set løsninger, der har håndteret udfordringerne. Nok blev takstsystemet forenklet med takstreformerne i 2017-18, men vi så ikke, at det medførte en væsentligt reduktion i kompleksiteten i systemet. På nogle områder er kompleksiteten faktisk blevet forøget, f.eks. med indførelsen af metrotillægget i 2019. Samtidig har udviklingen af billetsystemet i lang tid primært båret præg af en ensretning mod rejsekortet med lukning af de alternative muligheder såsom klippekort, årskort og analoge billetter. Rejsekortet selv er blev udviklet med pendlerprodukter, men på mange måder er udviklingen gået langsomt. Noget så simpelt som at få påtrykt udløbsdato er endnu ikke sket på trods af, at det har været annonceret som værende på trapperne i årevis.

Lige nu ser det heldigvis ud til, at noget er ved at ske. På bagkant af Covid-19 pandemien er det nye fleksible Pendler20 kort udviklet til dem, der arbejder hjemme 2-3 dage om ugen, og stadig gerne vil rejse med kollektiv transport, til væsentlig debat. Samtidig er der i den nye infrastruktur afsat 40 millioner kroner til at udvikle en MaaS-app, der skal gøre rejseplanlægning og billetkøb på tværs af transportformer nemmere for passagererne. Desuden fastslår infrastrukturplanen, at der skal nedsættes et ’grønt takstudvalg’, der skal se på, hvordan taksterne i den kollektive transport kan bidrage til, at flere skifter bilen ud med bæredygtige transportformer - en oplagt anledning til også at overveje en mere simpel zonestruktur.

Alle disse tiltag har potentiale for at gøre billetsystemet mere nemt, intuitivt og fleksibelt - og hermed tiltrække flere passagerer til bus og tog. Det hilser vi velkomment, ligesom vi opfordrer til, at der skal lyttes til passagerernes oplevelser, udfordringer og forslag, og at passagerne inddrages i udviklingen af billet- og takstsystemet.

 

Interesserede kan se Kollektiv Trafik Forums artikel om webibaret her:

Billetkøb er en barriere for mange passagerer

 Debat