NYHEDER 10. JUL 2018 KL. 15:20

Ny pulje fra 2020 Politisk enighed om energiaftale

Af: Mikael Hansen

Politisk enighed om energiaftale
Arkivfoto: Mikael Hansen

Alle Folketingets ni partier står bag Energiaftalen 2020-24, som indeholder investeringer på 19 milliarder kroner i grøn energi. Forliget indeholder en markant satsning på vedvarende energi. Transporten er også med – i beskeden skala.

Transporten er stadig energi- og klimapolitikkens smertensbarn. Der mangler fortsat effektive teknologiske løsninger til at udfase olie og naturgas som brændstof til alle typer motoriseret transport. De nuværende teknologier til gasdrift og eldrift må betragtes som foreløbige og som et led i en meget lang overgangsfase.

Den nye energiaftale indeholder et beskedent bidrag til transportens omstilling i form af en ”Pulje til grøn transport” på i alt 500 millioner kroner – 100 millioner kroner hvert år. Lidt har også ret – puljen kan med lidt snilde få en betydelig effekt, selv om beløbet kun udgør 2,6 procent af de aftalte investeringer.

 

Her er aftalens tekst om puljen:

Pulje til grøn transport

Parterne er enige om, at der fra dansk side skal arbejdes for, at EU-kommissionens forslag til CO2-reduktion for lette køretøjer i 2030 hæves fra 30 pct. til mindst 40 pct. af niveauet af CO2-udledninger i 2021 samt ambitiøse CO2-krav til tunge køretøjer. Samtidig er parterne enige om at afsætte en pulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren. Puljen udmøntes af parterne i efteråret 2018 på baggrund af et oplæg fra regeringen med afsæt i at fremme grøn mobilitet og transport i bred forstand, herunder både kollektiv og individuel transport til lands og kollektiv transport til havs.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE