NYHEDER 28. FEB 2019 KL. 11:00

Politisk flertal afskaffer iværksætterselskaber

Af: kollektivtrafik

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber - IVS. Samtidigt sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kroner. Baggrunden for at lukke for IVS-selskabsformen er, at formen i vid udstrækning er blevet brugt til at snyde med eksempelvis skat og moms

Iværksætterselskabsformen blev skabt med det formål at styrke iværksætteriet ved at gøre det let og billigt at starte sin egen. Men en analyse fra Erhvervsstyrelsen ”Analyse af iværksætterselskaber” fra september sidste år viste, at selskabsformen i mange tilfældet er blevet brugt mod hensigten.


Analysen viser blandt andet, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Tilmed har taxi-erhvervet oplevet stor udnyttelse af selskabsformen - eksempelvis i forbindelse med lodtrækningen om taxi-tilladelser, hvor samme virksomhed eller person har oprettet en række IVS’ere for at øge chancerne for at vinde i lodtrækningen.


Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal inden for to år omregistrere sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på mindst 40.000 kroner


Loven, som afskaffer iværksætterselskabsformen og sænker kapitalkravet for anpartsselskaber fremsættes torsdag og træder i kraft dagen efter, den er blevet bekendtgjort i Lovtidende.


 


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE