NYHEDER 15. JAN 2020 KL. 13:49

Priserne på togbilletter bliver justeret

Af: kollektivtrafik

Søndag 19. januar bliver priserne på billetter og kort til kollektive trafik justeret i hele landet. DSB peger på, at der i år vil være flere regionale forskelle. Det sker som følge af de senere års store takstreformer i Vestdanmark, på Sjælland og på tværs af landet, det er et led i at få harmoniseret forskellene i hele landet. Taksterne for togrejser i det vestlige Danmark fastsættes i samarbejde med Arriva. De ender i år på en gennemsnitlig stigning på 1,6 procent for rejser med DSB


Det er særligt i den vestlige del af landet, at der forekommer regionale forskelle, hvor de fire regionale trafikselskaber, Arrivas og DSB’s takster skal harmoniseres som endnu et led i gennemførelsen af Takst Vest.

Udgangspunktet for alle takstreformer er, at rejser på rejsekort altid er billigere end enkeltbilletter, så kunderne hurtigt kan finde den rette billet. Her sker der enkelte steder ændringer for rejser på rejsekort for at få en ensartet sammenhæng mellem rejsens længde og pris, der matcher tilsvarende strækninger i Vestdanmark.

- De ændringer, der bliver gennemført i år, er endnu et skridt mod at sikre, at takstreformernes udgangspunkt om gennemskuelighed. De rejsende skal kunne regne med, at rejsekortet er billigst med mindre, at man er pendler, da kan det bedst betale sig med et pendlerkort. Desuden kan rejsende i DSB’s tog gøre brug af DSB’s Orange billetter - også til regionale togrejser, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB Kommerciel.

For det fælles pendlerkort i Vestdanmark skete der sidste år en fuld harmonisering af taksterne mellem trafikselskaberne og togoperatørerne i Vestdanmark med undtagelse af Midttrafiks område. For at komme nærmere hele tilpasningen på tværs af selskaberne, sker der i år stigning på forskellige pendlerkort i Midttrafiks område, der i gennemsnit er på 3,1 procent for berørte DSB-kunder.

Det betyder for eksempel på strækningen fra Randers eller Horsens til Aarhus H en stigning svarende til 3,4 procent eller fra 1.230 kroner i 2019 til 1.272 kroner i 2020 for 30 dage.

Ændringer på Sjælland
I Østdanmark stiger priserne for at køre med bus, tog og metro i gennemsnit med 1,6 procent i DOT-samarbejdet, der består af Metroselskabet, Movia og DSB. Reguleringen sker ud fra principperne i Takst Sjælland om logisk sammenhæng mellem rejsekort, pendlerkort og billetter samt et princip om sammenhæng mellem rejselængde og pris.

Rejser over Storebælt
For de rejsende mellem Vest og Østdanmark sker der en gennemsnitlig ændring på 2,0 procent. Det gælder primært for enkeltbilletter og rejsekort. Rejser på Rejsekort vil fortsat være billigere end rejser med enkeltbilletter. Her er der også mulighed for at finde Orange-billetter, der er billigere end rejser på rejsekort.

Der sker igen i år ingen ændring i pendlerkort på strækningen.

Ændringer for rejsende fra Sverige
For rejsende fra Sverige sker der ændringer i priserne på billetter og kort over Øresund. Det sker på baggrund af, at den svenske krone de senere år har tabt værdi i forhold til den danske krone. Der sker ikke ændringer for priserne i danske kroner for rejser over Øresundsbroen, for rejser over med færgen over Helsingør og Helsingborg, sker der få ændringer.

Takster over Øresund bliver fastsat i samarbejde med Skånetrafiken, så billetprisen matcher niveauet i begge lande.


Interesserede kan hente mere detaljeret information om takstændringerne her:

 SENESTE NYT