NYHEDER 13. NOV 2019 KL. 17:00

Region Hovedstaden har afsat 500 mio. kr. til investeringer i lokalbaner

Af: Redaktionen

Region Hovedstaden har afsat 500 mio. kr. til investeringer i lokalbaner
Togsæt på Hillerød Station fra Frederiksværkbanen.

Otte af ni partier i regionsrådet i hovedstaden er blevet enige om at investere 500 mio. kr. frem mod 2026 i at forny og modernisere lokalbanerne i Nordsjælland. Pengene prioriteres i budgettet for 2020.


 

​Lokalbanerne i Nordsjælland er en vigtig kollektiv trafikåre, som hver dag transporterer mange mennesker til arbejde eller i skole. Banerne står i disse år over for særlige udfordringer på grund af slid, og de trænger til at blive fornyet. Derfor glæder det formand for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (S), at et bredt flertal med budgettet for 2020 er enige om at bruge 500 mio. kr. til fornyelse af lokalbanerne i de kommende år:

"Hovedstadsregionen skal være en ansvarsfuld, grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet i en verden i hastig forandring. Det skal være nemt at komme rundt i regionen med grønne og moderne kollektive transportmuligheder. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi tager et fælles ansvar for at modernisere lokalbanerne. Skinner, broer og signalanlæg skal renoveres, overkørsler skal sikres, og der skal nye tog til Nærumbanen. Det arbejde kan vi nu sætte i gang," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Formand for regionens trafikudvalg Jens Mandrup (SF) er også glad for investeringerne i lokalbanerne og peger desuden på, at der også bliver sat kraftigt ind på at styrke en sammenhængende og kollektiv trafik – for eksempel med penge til analyser og anlæg, der skal give gode betingelser for at kombinere cykel med tog og bus.  Informationen ved de regionale bussers stoppesteder bliver også styrket ved at investere i countdown-moduler, der fortæller, hvornår den næste bus kommer.

"Med penge til busfremkommelighed, bedre trafikinformation og forbedret sammenhæng mellem de forskellige transportformer har vi også på busområdet besluttet tiltag, der vil række langt ind i fremtiden og give borgerne en god og sammenhængende kollektiv trafik," siger Jens Mandrup (SF).

Alle partier undtagen Dansk Folkeparti i regionsrådet i Region Sjælland blev den 31. oktober 2019 enige om budgettet for 2020 for Region Hovedstaden. Budgetaftalen indeholder både budgettet for sundhedsområdet og for det regionale udviklingsområde