NYHEDER 1. NOV 2018 KL. 13:21

Region Midtjylland sparer omkring 60 millioner kroner på den kollektive transport

Af: kollektivtrafik

Regionsrådet har onsdag eftermiddag vedtaget at tilpasse den regionale bustrafik i forhold til et ønske om at spare penge - omkring 60 millioner kroner årligt. Af hensyn til uddannelsessøgende får 12 kommuner mulighed for et tidsbegrænset driftstilskud

Besparelsen, der berører de blå busser og skal have fuld effekt fra 2020, bliver ført ud i livet ved, at Region Midtjylland fra 1. april 2019 ophører med at finansiere en række ruter, der i praksis ikke lever op til den regionale opgave på busområdet - At befordre passagerer mellem de større byer på tværs af kommunegrænser, hvor der ikke er anden kollektiv trafik.


Samtidigt besluttede regionsrådet at give en håndsrækning til uddannelsessøgende på syv nuværende busruter, hvor de krydser en kommunegrænse for at komme til deres uddannelse. På disse ruter giver regionen et treårigt tilskud til driften, hvis de pågældende kommuner vælger at føre ruten videre.


- Med dagens nødvendige beslutning fremtidssikrer vi den regionale kollektive transport ved at skabe økonomisk balance mellem udgifter og indtægter. Samtidigt hjælper vi i en periode med at holde hånden under en række ruter i landdistrikter, der har vist sig at have stor betydning for unge uddannelsessøgende, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).


 


Uddannelsesruter får 5,2 millioner kroner
Tilskuddene til de syv ruter udgør i alt 5,2 millioner kroner årligt. De er fundet ved at lade en opsparing af statslige midler til letbanedriften på cirka 10 millioner kroner årligt aflaste den del af sparebehovet, som er opstået på grund af øgede udgifter til letbanen. Opsparingen er opstået som følge af sparede driftsomkostninger til den endnu ikke åbnede letbane til Grenaa.


Opsparingen skaber i en overgangsperiode luft i budgettet til at dække de syv uddannelsesruter. De resterende 4,8 millionerkroner fungerer som en buffer til dækning af eventuelle stigninger i udgifter til drift af busser og letbane.


 


Blå busser kører stadig
Når spareplanen er gennemført er Region Midtjyllands budget til kollektiv transport i 2019 på 337,6 millioner kroner. Dermed vil der ifølge regionsrådets flertal også fremover være et veludbygget regionalt rutenet i Midtjylland.


- Det handler om at sikre en sammenhængende kollektiv trafik, hvor region og kommuner i fællesskab løfter opgaven, hvor serviceniveauet er tilpasset det reelle behov, og hvor der er styr på indtægter og udgifter. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at regionen fortsat finansierer et stort rutenet af busser, hvor vi netop løser den regionale opgave og forbinder de større byer på tværs af kommunegrænserne, siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).


De ruter, der efter planen ikke længere skal finansieres regionalt, befordrer alle primært passagerer inden for de enkelte kommuner, mens kun få passagerer krydser kommunegrænsen. I forhold til de ruter, der ikke længere finansieres regionalt, er det nu op til kommunerne at afgøre, hvilke af ruterne de ønsker at videreføre som lokalruter.


 


 SENESTE NYT

NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:26
Så er der årsmøde

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE