NYHEDER 7. SEP 2023 KL. 13:15

Rute til hurtig bus-transport i Aarhus skal miljøvurderes

Af: kollektivtrafik

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 giver midler til en gennemførelse af miljøvurdering og skitsering af BRT-busser på Ringvejen i Aarhus


I infrastrukturaftalen fra 2021 blev det aftalt, at den højklassede kollektive transport skal støttes.

Aarhus Kommune ønsker at undersøge muligheden for at lave en BRT-busrute på Ringvejen uden om Aarhus, som skal forbinde nord og syd med en hurtig, tværgående busrute. Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 er enige om at finansiere halvdelen af udgiften til miljøkonsekvensvurderingen på 12,5 millioner kroner.

Miljøundersøgelserne ventes at vare omkring to år.BRT Trafikplanlægning