PUBLIKATIONSLISTE 24. JAN 2020 KL. 12:49

Passagerpulsens undersøgelse: Trængsel og busfremkommelighed

Trafikken på vejene er stigende, og det har konsekvenser for bilister og passagerer. Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har spurgt en række personer om, hvad de mener om mulige løsninger

Undersøgelsen: Trængsel og busfremkommelighed kan hentes her:

PUBLIKATIONSLISTE 13. JAN 2020 KL. 10:24

Er cost-benefit beregninger den bedste metode til at vurdere trafikinvesteringer

En ny rapport om økonomiske beregninger i trafikplanlægning, der er udsendt af Rådet for Grøn Omstilling, viser, at det er nødvendigt at opdatere regnemetoderne i forbindelse med trafik-investeringer

Rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling, der er skrevet af transportøkonom Johan Nielsen og har titlen “Er cost-benefit beregninger den bedste metode til at vurdere trafikinvesteringer”, kan hentes her:


 
PUBLIKATIONSLISTE 29. NOV 2019 KL. 09:25

Analyse af batteritogsdrift i Nordvestsjælland

Transportministeriet har offentliggjort en analyse om batteritogsdrift i Nordvestsjælland

Analysen kan hentes her:


 


 

PUBLIKATIONSLISTE 20. NOV 2019 KL. 10:43

Brugerinddragelse inden for kollektiv transport

Passagerpulsens undersøgelse fra 16. oktober 2019

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONSLISTE 20. NOV 2019 KL. 10:41

Passagerernes definition af kundeservice

Passagerpulsens undersøgelse 28. oktober 2019

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONSLISTE 20. NOV 2019 KL. 10:38

Kollektiv trafik i yderområder

Rapport udarbejdet af COWI for Trafik, Bygge og Boligstyrelsen, oktober 2019

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 11. SEP 2019 KL. 21:00

Passagerernes oplevelse af tryghed på togstationer

Passagerpulsen undersøgelse.

Hent undersøgelsen her

PUBLIKATIONSLISTE 24. MAJ 2019 KL. 10:46

Rigsrevisionens beretning: Information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Beretningen udtrykker kritik af DSB og Banedanmark

 


Hent Rigsrevisionens beretning


 


Hent Statsrevisorernes bemærkninger

PUBLIKATIONSLISTE 24. MAJ 2019 KL. 10:29

Kritik af Rejsekort A/S: Datatilsynets afgørelse

Kritikken handler om Rejsekortselskabets manglende opfølgning på en klage om forkerte lokationer på en busrejse

 


Hent afgørelsen her.


 


 


 

PUBLIKATIONSLISTE 7. APR 2019 KL. 17:59

FynBus - Kundetilfredshed 2019

Strategisk rapport om Wilkes kundeundersøgelse for FynBus 2019

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 27. FEB 2019 KL. 11:04

En infrastruktur i verdensklasse

DI lægger har lagt et udspil til en samlet investeringsplan for den danske infrastruktur frem til beslutningstagerne. I planen er der prioriteret en række motorveje og forbedringer af jernbanen, og der er puljer til blandt andet hovedveje, kollektiv bustrafik, fremme af cykling og ny teknologi.

Interesserede kan hente udspillet her:

PUBLIKATIONSLISTE 12. FEB 2019 KL. 11:59

Fremkommelighedsudvalgs afrapportering

Fremkommelighedsudvalget, som VLAK-Regeringens transportminister nedsatte i sommeren 2018, er kommet med en række anbefalinger

Fremkommelighedsudvalgets afrapportering kan ses her:


Afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet


Bilagsrapport - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet


 


 

PUBLIKATIONSLISTE 8. FEB 2019 KL. 14:08

Disruptionrådet's rapport - februar 2019

VLAK-Regeringen og Disruptionrådet præsenterer med rapporten en række fælles sigtelinjer for fremtidens Danmark. Rapporten følger op på rådets arbejde og de udspil og strategier, som VLAK-Regeringen har præsenteret med afsæt i rådets drøftelser. Disruptionrådet fortsætter sit arbejde

Rapporten fra Disruptionrådet kan læses her:


 

PUBLIKATIONSLISTE 30. JAN 2019 KL. 09:00

GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY 2018

WHO's årsrapport om trafiksikkerhed.

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 16. JAN 2019 KL. 19:00

Regeringsudspil til sundhedsreform: Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder

Regeringens udspil omfatter nedlæggelse af regionerne - med konsekvenser for kollektiv trafik

Hent udspillets resume


Hent hele udspillet

PUBLIKATIONSLISTE 21. NOV 2018 KL. 13:24

Fælles kundetilfredshedsanalyse

Trafikvirksomhederne i Danmark har udviklet en nye fælles, årlig kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke, og baserer sig på omkring 12.000 besvarelser

Rapporten "Kundetilfredshed i den kollektive transport" kan hentes her:

PUBLIKATIONSLISTE 31. OKT 2018 KL. 16:07

Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane

Interesserede kan via nedenstående link læse et kortlægningsnotat samt analyse af læringspunkter og forbedringspotentialer udarbejdet af Atkins på baggrund af erfaringerne med godkendelse af Aarhus Letbane

Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane


 

PUBLIKATIONSLISTE 17. OKT 2018 KL. 21:30

Sammen om en grønnere fremtid

Regeringens klimaudspil med stort fokus på transportens omstilling til fossilfri drift.

Hent udspillet her

PUBLIKATIONSLISTE 8. OKT 2018 KL. 10:36

Biogas som drivmiddel i den tunge transport

Rapport fra Damvad Analytics for Nature Energy og E:ON

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 8. OKT 2018 KL. 10:31

Alternative drivmidler i Sydtrafik

Sydtrafik har analyseret og vurderet drift med bl.a. el, biogas og biodiesel.

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 3. OKT 2018 KL. 06:54

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2017

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 29. AUG 2018 KL. 10:54

Ansvaret for og årsager til togforsinkelser

Passagerpulsens undersøgelse

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONSLISTE 29. AUG 2018 KL. 10:51

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved stationer og i tog/metro

Passagerpulsens undersøgelse

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONSLISTE 29. AUG 2018 KL. 10:50

Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved busstoppesteder og i busser

Passagerpulsens undersøgelse

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONSLISTE 10. JUL 2018 KL. 15:21

Energiaftale af 29. juni 2018

Alle Folketingets partier står bag aftalen.

Hent aftalen

PUBLIKATIONSLISTE 3. JUN 2018 KL. 14:50

Dialog om udenlandske turisters anvendelse af kollektiv transport

Erhvervsministeriets rapport udarbejdet af COWI.

Hent rapporten

PUBLIKATIONSLISTE 3. JUN 2018 KL. 14:39

Passagerernes brug af og tilfredshed med rejsekortet

Passagerpulsens undersøgelse: "Passagerernes brug af og tilfredshed med rejsekortet (Personligt, Flex og Anonymt)", maj 2018

Hent undersøgelsen

PUBLIKATIONSLISTE 16. MAJ 2018 KL. 22:26

FynsBus' passageranalyse

Konsulentfirmaet Via Trafik har analyseret passagerfaldet de seneste fire år i trafikselskabet FynBus.

Hent analysen

PUBLIKATIONSLISTE 14. MAJ 2018 KL. 12:10

Mobility-as-a-Service - Strukturel analyse af digital infrastruktur

Analysen peger på store muligheder, hvis man udbreder digitale løsninger og services, som mennesker kan bruge, når de skal ud at rejse over korte og længere afstande. Det kan eksempelvis være digitale løsninger på mobiltelefoner, hvor offentlige og kommercielle transportformer og -services forbindes i én samlet app-løsning

Interesserede kan læse mere om analysen her:


 


 

PUBLIKATIONSLISTE 4. APR 2018 KL. 15:24

Vägen till självkörande fordon

Udredning om selvkørende køretøjer på svenske veje

Interesserede kan hente yderligere oplysninger om den svenske udredning om selvkørende køretøjer her:

Og

her:

Hent flere nyheder

SENESTE NYT

NYHEDER 27. JAN 2020 KL. 10:43
Vi er kommet godt fra start
NYHEDER 22. JAN 2020 KL. 10:12
Rabatreform udløser kritik
NYHEDER 15. JAN 2020 KL. 15:44
Luftkvaliteten er forbedret

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE