NYHEDER 31. OKT 2018 KL. 16:06

Sikkerhedsgodkendelsesforløbet af Aarhus Letbane er blevet evalueret

Af: kollektivtrafik

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har fået foretaget en ekstern evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane, hvor den første godkendelse blev udskudt omkring tre måneder. Evalueringen indeholder ni konkrete forslag, der skal medvirke til, at man i fremtiden ikke vil opleve samme udfordringer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse, som det var tilfældet med Aarhus Letbane

Den planlagte åbning af den indre strækning af Aarhus Letbane 23. september sidste år blev udskudt, fordi letbanen ikke kunne sikkerhedsgodkendes. For at undgå at noget lignende sker igen, har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen taget initiativ til at få foretaget en ekstern evaluering af forløbet.


Evalueringen er nu gennemført og består af en kortlægning af forløbet og en analyse af læringspunkter fra forløbet. Det har ført til ni konkrete forslag for fremtidige infrastrukturprojekter. 


- Jeg er glad for, at vi med den evaluering, vi nu har modtaget, har fået nogle konkrete forslag, der blandt andet vil kunne hjælpe fremtidige ansøgere om en sikkerhedsgodkendelse, så vi undgår forløb, som vi så det med den indre strækning af Aarhus Letbane, siger Ole Birk Olesen.


Evalueringen peger på, at en af årsagerne til, at letbanen ikke kunne sættes i drift i september sidste år, var, at ansøgningsmaterialet ikke var tilstrækkeligt “modent”, og at ansøgerne ikke havde den fornødne erfaring til at forudse dette. 


Evalueringen konkluderer endvidere, at godkendelsesprocessen har været mærket af en presset tidsplan i en kompleks opgave, og at processen har manglet en overordnet "tjekliste" og en vejledende tidsplan, der har kunnet hjælpe ansøgerne på vej. 


Desuden fremgår det af evalueringen, at den væsentligste grund, til at ansøgningsmaterialet ikke kunne godkendes, var, at Aarhus Letbane og Keolis, som de første letbaneinfrastrukturforvaltere og -operatører, i begyndelsen skulle opbygge kompetencen og samtidig stod over for en meget kompleks lovgivning.


 


I evalueringen foreslås blandt andet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandling ikke kan starte, førend der foreligger en gennemarbejdet myndighedsgodkendelsesplan fra ansøgers side.


Det foreslås således formaliseret, at ansøger og dennes rådgivere i forbindelse med forhåndsdialogen med Styrelsen skal udarbejde en myndighedsgodkendelsesplan, der anvendes som milepæl for ansøgning og sagsbehandling. 


I forlængelse heraf foreslås i evalueringen, at Styrelsens sagsbehandling gøres betinget af, at projektbeskrivelsen er faktuelt korrekt, og at gældende regler og retningslinjer er indarbejdet i myndighedsgodkendelsesplanen.


Det foreslås videre, at sagsbehandlingen suspenderes, hvis projektet afviger fra den angivne projektbeskrivelse eller tidsplan.



Interesserede kan læse "Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane" her: 


 



SENESTE NYT

NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:26
Så er der årsmøde

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE