NYHEDER 9. NOV 2023 KL. 10:53

SMV-Regeringen varsler passagerafgift på flyrejser fra 2025

Af: kollektivtrafik

I løbet af 2025 vil SVM-Regeringen have indfaset en passagerafgift på flyrejser. Den vil i gennemsnit ligge på 70 kroner i 2025 og 100 kroner pr. rejse i 2030 afhængig af, hvor lang flyrejsen er. De længste rejser vil blive pålagt en afgift på cirka 390 kroner, når afgiften er fuldt indfaset. Passagerafgiften skal bidrage til finansieringen af en grøn indenrigsrute fra 2025, helt grøn indenrigsluftfart fra 2030 - og et løft til ældrechecken på 4.800 kroner, der skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer


SVM-Regeringen har torsdag præsenteret sit udspil om grøn luftfart med et mål om at have en grøn indenrigsrute fra 2025 og helt grøn indenrigsluftfart fra 2030. Derudover vil SVM-Regeringen støtte de mindre regionale lufthavne - og øge ældrechecken.

Udspillet skal finansieres af en flyafgift, der skal indfases i løbet af 2025. Afgiften vil være på 70 kroner i gennemsnit i 2025, mens den i 2030 i gennemsnit vil være på 100 kroner afhængig af, hvor langt man skal flyve. i 2025 ventes passagerafgiften af indbringe 900 millioner kroner, hvoraf de 290 millioner skal gå til omstillingen af luftfarten, mens de 610 millioner kroner skal gå til at løfte ændrechecken. I 2023 vil passagerafgiften indbringe 1,2 milliarder kroner, hvoraf de 610 millioner kroner vil blive sendt videre til omstillingen af luftfarten, mens de 590 millioner kroner vil gå til ældrechecken.


I udspillet står der følgende:

"Regeringen foreslår, at afgiften skal være forskellig alt efter, hvor lang flyrejsen er. Dermed tages der højde for, at længere rejser belaster klimaet mere. Det betyder, at afgiften vil være lavest på korte rejser, for eksempel indenrigsrejser og rejser inden for Europa, og højest på lange rejser. 

Når afgiften er fuldt indfaset i 2030, vil afgiften på en rejse inden for Europa således være på ca. 60 kroner, mens den for mellemlange rejser vil være på ca. 240 kroner. For lange rejser vil afgiften være ca. 390 kroner."

- Luftfarten binder Danmark og verden sammen. Samtidig skaber den vækst og oplevelser, men luftfarten fylder for meget i CO2-regnskabet. Derfor skal vores flyrejser være grønnere. Med en grønnere indenrigsluftfart anviser vi vejen til en grønnere luftfart, siger skatteminister Jeppe Bruus (M), der bliver suppleret af klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

- Når vi flyver, belaster vi klimaet, og derfor skal vi give luftfarten grønne vinger. Det gør vi blandt andet med en passagerafgift, som gør det muligt at etablere en grøn indenrigsrute allerede i 2025 - og hel grøn indenrigsluftfart i 2030. Luftfartssektoren i Danmark skal - præcis som alle andre brancher - få sit klimaftryk ned og med ind i en grøn fremtid. Vi vil skabe den forandring, så også de grønne fly bliver til virkelighed, siger Lars Aagaard.

Hos det tredie regeringsparti, Venstre, peger transportminister Thomas Danielsen på, at SVM-Regeringen med udspillet vil sikre støtte til de mindre regionale lufthavne. 

- Indenrigsruterne er ikke mindst vigtige for erhvervslivet, som har brug for at komme hurtigt frem og tilbage mellem landsdelene. Med udspillet er vejen nu også banet for en 100 procent grøn indenrigsrute i 2025, siger Thomas Danielsen. 


Initiativerne i udspillet: 

Passagerafgift på flyrejser

  • Der indføres en passagerafgift på flyrejser, som skal være med til at finansiere den grønne omstilling af luftfarten. Afgiften bliver indfaset gradvist fra 2025 og vil være forskellig alt efter, hvor lang flyveturen er. Når afgiften er fuldt indfaset i 2030, vil den gennemsnitligt være på 100 kroner pr. rejse

Grøn indenrigsrute fra 2025
  • Fra 2025 skal der udbydes en grøn indenrigsrute. Det vil give lufthavne og luftfartsselskaber mulighed for at afprøve grønne teknologier og samtidig skabe større efterspørgsel efter både grønne rejser og grøn teknologi. Regeringen vil afsætte knap 800 millioner kroner i perioden 2025-2029 til en grøn indenrigsrute

Helt grøn indenrigsluftfart i 2030
  • Der udbydes en tilskudsordning, der kan understøtte, at alle indenrigsflyvninger i 2030 er helt grønne. Regeringen foreslår at afsætte ca. 1,5 milliarder kroner i støtte hertil i perioden 2027-2033

Understøttelse af de danske lufthavne 

  • Passagerafgiften vil ramme de mindre regionale lufthavne hårdere end landets store lufthavne, da der skal betales afgift begge veje på en indenrigsflyvning. Derfor vil regeringen give de mindre regionale lufthavne en hjælpende hånd og dermed understøtte et Danmark i balance. Regeringen foreslår, at der afsættes ca. 550 millioner kroner til tiltag målrettet de danske lufthavne og den danske luftfartssektor

Ekstra pulje til grøn omstilling 
  • En andel af provenuet fra en ny passagerafgift på flyrejser skal kanaliseres tilbage til branchen og på den måde understøtte omstilling af sektoren yderligere. 
Regeringen forslår derfor, at der afsættes ca. 1 milliard kroner i perioden 2025-2033 til en ekstra pulje til grøn omstilling af luftfarten

Mulighed for pitstop 
  • Der gennemføres et “pitstop” i 2027, hvor passagerafgiften kan evalueres


Forhøjelse af ældrechecken 
  • Ældrechecken, som knap 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra 1. januar 2025 med 4.800 kroner Forhøjelsen finansieres af passagerafgiften og skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer.  


Interesserede kan læse mere om flyafgiften her:

Udspillet - klik her:

Faktaark om understøttelse af lufthavne - klik her: