NYHEDER 21. NOV 2018 KL. 11:54

Danske Busvognmænd: Sociale rabatter bør gælde alle fjernbusruter

Af: kollektivtrafik

Trafikstyrelsen sendte for nylig en bekendtgørelse i høring, som målretter den statslige kompensation til busselskaber for rabatter, så den fremover kun vil gælde for rejser til og fra landets yderområder. Danske Busvognmænd peger på, at det eksempelvis betyder, at pensionister, studerende og børn, som ikke bor i yderområder, rammes hårdere

I bekendtgørelsen fremgår det, at formålet med ordningen er at målrette og sikre udbuddet af kollektiv trafik i yderområderne. Danske Busvognmænd, der organiserer en stor del af busvognmændene i Danmark, peger på, at bestemmelsen om at målrette kompensationsordningen har store konsekvenser for visse passagergrupper - det gælder eksempelvis pensionister, studerende og børn, der vil blive ramt proportionelt hårdere end andre grupper.


- Bekendtgørelsen indebærer, at pensionister, studerende og børn, der ikke rejser til og fra stoppesteder beliggende i et yderområde, fremadrettet vil blive afskåret fra at opnå rabat, når de rejser med fjernbusser, siger Lasse Repsholt, der er sektorchef i Danske Busvognmænd.


- Efter Danske Busvognmænds opfattelse kan og bør den målretning indrettes på en måde, så det ikke sker på bekostning af de pensionister og studerende, der vælger fjernbussen til deres rejse, siger han videre.Konsekvenserne bør spredes
I et høringssvar foreslår Danske Busvognmænd i stedet, at ordningen bør forpligte operatøren til at yde rabatter til alle berettigede passagerer, uanset hvilken rute og strækning, som rejsen foregår på. Det vil i praksis betyde, at de børn, pensionister og studerende, der er berettiget til rabat, fortsat vil få den.


Administrerende direktør i Danske Busvognmænd, Michael Nielsen, peger derudover på, at den nuværende rabatordning skaber muligheder for de førnævnte grupper.


- Den nuværende ordning er ti år gammel og har været en god måde at sikre, at pensionister, studerende og børnefamilier frit kan vælge mellem busser og tog i den kollektive trafik uden at skulle give afkald på rabat.


Derudover foreslår Danske Busvognmænd også, at målretningen af ordningen om de sociale kørselsordninger bør ske ved, at der gives en differentieret kompensation for de rabatter, operatøren yder. Således bør det i stedet gøres muligt for Trafikstyrelsen at indgå kontrakter, der indebærer, at der gives en relativt større kompensation for rabatter, der ydes på rejser til/fra yderområder og en relativt mindre kompensation for rabatter, der ydes på øvrige rejser. På denne måde vil tiltaget opnå den ønskede virkning på en mere balanceret måde.Operatørerne skal have tid til at justere
Bekendtgørelsen er skemalagt til at træde i kraft ved årsskiftet. Men det er ifølge Danske Busvognmænd for hurtigt.
Efter Danske Busvognmænds opfattelse er Ikræfttrædelsesdatoen hverken mulig eller rimelig i betragtning af ændringernes omfang og konsekvenser, der kan betyde omlægning/nedlægning af eksisterende ruter.


I stedet bør bekendtgørelsen udskydes til tidligt 1. august 2019 i overensstemmelse med den opsigelse/frist på seks måneder for ændringer af fjernbusruter, der følger lov om trafikselskaber.


Forslaget til bekendtgørelsen blev lanceret samtidig med en række andre tiltag. Heriblandt var forslaget om, at afstandskravet for fjernbusser simplificeres og sat til at være 75 kilometer mellem to destinationer. Et tiltag som Danske Busvognmænd ser positive fordele ved.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE