NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:26

Så er der årsmøde

Af: kollektivtrafik

Årsmødet 2019 i Kollektiv Trafik Forum finder i år sted onsdag 22. maj hos FynBus på Tolderlundsvej i Odense C


Årsmødet begynder klokken 10.00 og ventes at vare til klokken 12.30. Årsmødet byder ud over de sædvanlige punkter også på et oplæg fra Odense Letbane, der vil være Danmarks anden letbane

Alle medlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig her:

Indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest onsdag 8. maj.

Dagsorden:

 • 10:00-11:00: Årsmøde
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab for 2018 og budget opfølgning for 2019
 • Budget 2020
 • Valg af formand
 • Valg af øvrige medlemmer til Initiativudvalget samt suppleant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag (Forslag til behandling af dette punkt skal være sekretariatet i hænde senest onsdag 8. maj 2019)
 • Eventuelt

11:00-12:00: Oplæg om Odense Letbane

12:00-12:30: Frokost