NYHEDER 14. MAR 2023 KL. 19:00

Stigende energipriser præger Movia's årsregnskab for 2022

Af: kollektivtrafik

Movia har ligesom landets øvrige trafikselskaber været økonomisk presset i 2022. Stigende priser på især energi og corona--efterslæb har givet Movia behov for et ekstra økonomisk tilskud på en halv milliard


Movia's årsregnskab for 2022 viser, at kommuner og regioners tilskud til driften af bus, lokaltog og flextrafik på Sjælland og øerne udgør 3.635 millioner kroner, hvilket er 502 millioner kroner mere end budgetteret. Finansieringen af Movia's udgifter kommer fra billetsalg og tilskud fra de 45 ejer-kommuner og to ejer-regioner på Sjælland.
 
Merudgiften skyldes primært højere betaling til de operatører, der kører for Movia, da kontraktbetalingerne til operatørerne af busser, lokaltog og flextrafik reguleres med pris- og lønstigningerne. Dertil kommer færre passagerindtægter i kølvandet på Covid-19-nedlukningen i starten af året.
 
- Movia's økonomi har i 2022 været påvirket af de historisk store prisstigninger på el og brændstof. Samtidig har vi haft et efterslæb efter Covid-19, fordi ikke alle passagerer er tilbage i bus og lokaltog, siger Movia's næstformand, Gert Jørgensen (K), der er borgmester i Sorø.
 
De ekstraordinære udgifter gør en ekstra likviditetstilførsel fra kommuner og regioner nødvendig. Movia's bestyrelse besluttede derfor i juni 2022 at opkræve 149 millioner kroner hos kommuner og regioner ud over den løbende a conto-betaling, ligesom en del kommuner og regioner i efteråret har valgt at betale den forventede efterregulering for 2022.
 
De 45 kommuner og to regioner har dermed allerede øget deres tilskud til trafikdriften, og skal derudover i januar 2024 betale en efterregulering på 201 millioner kroner
 
De store prisstigninger har konsekvenser for økonomien i 2023. Movia arbejder derfor sammen med landets øvrige trafikselskaber, KL og Danske Regioner på mulige løsninger, der kan imødegå den ekstraordinært pressede økonomiske situation.
 
- Vi har foreslået staten at rykke takststigningen for 2024 frem, så vi i år kan imødegå stigningerne i prisen på el og brændstof. Vi har også foreslået, at vi som trafikselskab kan tilbyde kommuner og regioner lånefinansiering og dermed mulighed for at udjævne de ekstraregninger, kommuner og regioner får i helt særlige år. Vi arbejder for at sikre servicen til kunderne i vores område og økonomien hos vores ejere i kommuner og regioner, siger Movia's bestyrelsesformand, Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød.
 
For at reducere merudgifterne skete der en ekstraordinær reduktion af Movia's interne budgetter med samlet engangseffekt på 44 millioner kroner i 2022. Det kom oven i en løbende effektiviseringsindsats, hvor der siden 2017 årligt er skåret 2 - 3,5 procent i fællesomkostninger. Samlet over de seneste seks år har det sparet kommuner og regioner for 240 millioner kroner. Samlet forventes besparelser på godt en halv milliard kroner for perioden 2017 - 2025.
 
Movia forventer - på baggrund af Nationalbankens prognoser - at kommuners og regioners økonomiske bidrag til Movia vil falde igen i 2024.
 
Interesserede kan se Movia's årsrapport 2022 her:
 
 
 
 
 


Økonomi