NYHEDER 24. NOV 2020 KL. 15:00

Dokumentation: Styrk punktligheden

Af: Redaktionen

kollektivtrafik.dk citerer her ét af afsnittene med anbefalinger fra Passagerpulsens undersøgelse: ”Danskerne, kollektiv transport og grøn omstilling 2020”


Styrk punktligheden

Et af de allervigtigste parametre i forhold til danskernes valg af den daglige transport er, at de kan stole på at komme frem til tiden. Punktligheden bliver udfordret af, at busserne hænger fast i myldretidstrafikken i byerne, og at jernbanen er en byggeplads de næste 10 år. Selv om vi får en bedre jernbane på sigt, er der en stor risiko for, at sporspærringer og togbusser vil få flere til at vælge toget fra.

Der er ikke noget quick fix, der løser problemerne, men noget kan gøres nu:

− Invester i busprioritering i byerne, og hvor der i øvrigt er problemer med fremkommeligheden. Det kan være prioritering af busserne ved lyssignaler, ved udkørsel fra busbåse og/eller etablering af separate busbaner, så busserne lettere kan overholde køreplanerne. Dette gælder også flere steder på hovedveje og motorveje, hvor hurtigbusser i dag hænger fast i trafikken.

- Sørg for, at der er incitamenter, rammer og ressourcer, der gør det muligt at sætte passagererne i centrum, når arbejdet på jernbanen planlægges, blandt andet så antallet af lange totalspærringer begrænses. Det kan for eksempel ske ved at revidere de eksisterende præstationsordninger for Banedanmark og togoperatørerne og ved at skabe tydeligere mål om at tage hensyn til passagererne i de årlige mål- og resultatplaner mellem Banedanmark og Transportministeriet.

 − Arbejd for, at der er god, sammenhængende erstatningstransport, god tilgængelighed, information og en rimelig kompensation til de berørte passagerer, når det alligevel er nødvendigt at lukke en bane. Det kan overvejes at styrke samarbejdet mellem parterne via fælles incitamenter og ved, at udgifter til togbusser og kompensation i højere grad deles mellem togselskaberne og Banedanmark.

− Se på, om der på længere sigt bør laves flere krydsningssteder på jernbanen eller etableres dobbeltspor de steder, hvor der i dag kun er enkeltspor, så det ikke giver dominoeffekter, at enkelte tog er forsinkede.KTF Transmission Kundetilfredshed Trafikplanlægning