NYHEDER 30. APR 2020 KL. 10:19

Til næste år kører 20 kinesiske el-busser ud i Odense

Af: kollektivtrafik

Trafikselskabet FynBus har på vegne af Odense Kommune forlænget aftalen med operatøren Keolis. Som et led i aftalen vil der i 2021 komme 20 el-busser ud på vejene i Odense. Busserne skal erstatte de ældste dieselbusser i Odense og dermed bidrage til at køre den kollektive transport i Odense mere bæredygtig


De 20 el-busser skal leveres af kinesiske Yutong, som i efteråret 2019 leverede en række el-busser til busoperatøren Anchersen i Hvidovre. Busserne, der skal køre i Odense, bliver 12 meter lange og får plads til 66 passagerer - heraf 33 siddepladser. Alle 20 busser er udstyret med elektriske handicapramper.

FynBus og Odense Kommune fremhæver, at el-busser giver store fordele for både klima og miljø. De udleder hverken CO2, partikler eller kvælstof lokalt, da de kører på den strøm, der er i elnettet. Efterhånden som andelen af vedvarende energi i elnettet forøges, bliver busserne mere og mere klimavenlige.

- Der er ikke tvivl om, at el-drevne busser og biler er i hastig udvikling. De støjer og sviner mindre, og teknologien bliver bedre hvert eneste år. Det gør dem attraktive som en bæredygtig transportform, og jeg er glad for, at vi får 20 moderne el-busser til Odense. Jeg er sikker på, at de vil være et godt bekendtskab for både passagerer og resten af byen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Hos FynBus er direktør Carsten Hyldborg Jensen godt tilfreds med indkøbet af de 20 nye el-busser.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes for FynBus at indgå en aftale med vores busoperatør i Odense, Keolis, om indkøb af 20 el-busser til indsættelse i Odense i løbet foråret 2021. Det betyder nemlig, at den kollektive trafik fremover vil belaste klimaet og nærmiljøet betydeligt mindre end i dag, og at vi er ét skridt nærmere den grønne omstilling og en realisering af regeringens klimamål. Vi arbejder sammen med Region Syddanmark og de øvrige fynske kommuner på at omstille den øvrige bustrafik fra omkring 2023, siger Carsten Hyldborg Jensen.

Når letbanen i Odense kører i slutningen af 2021, skal antallet af bybusser reduceres. Busflåden vil derefter bestå af 20 el-busser, 18 hybridbusser og 14 dieselbusser, som overholder den nyeste miljøstandard.


De nye el-busser vil blive opladt på garageanlægget på Gammelsø. Da de vil blive leveret med en batterikapacitet, der kan dække en hel dags energibehov, skal der ikke etableres ladestationer i bybilledet ved endestationerne.Bæredygtighed Energi og miljø

SENESTE NYT