NYHEDER 9. NOV 2023 KL. 10:00

Passagerpulsen: Tilfredsheden med den kollektive transport falder

Af: Redaktionen

Tilfredsheden med den kollektive transport falder

Overordnet set er tilfredsheden med den kollektive transport faldet og er på det laveste niveau siden 2016. Det viser Passagerpulsens undersøgelse af danskernes meninger om kollektiv trafik.


Svarene viser, at tilfredsheden med den kollektive transport er faldet markant, men at der er potentiale for at tiltrække flere passagerer, hvis man udfører konkrete forbedringer.
Utilfredsheden skyldes overvejende for høje priser, upålidelighed og for få afgange eller afgangstider, der ikke passer til passagernes behov. To ud af fem angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den kollektive transport generelt, mens én ud af fem angiver, at de er direkte utilfredse.

Kollektiv transport i landdistrikter og alternative transportformer
Denne befolkningsundersøgelse sætter blandt andet fokus på kollektiv transport i landdistrikter og som noget nyt har vi også undersøgt passagerernes forhold til nyere transportformer, som for eksempel samkørsel og flextrafik. I landdistrikterne er der langt flere end i de større byer, der oplever, at de må fravælge aktiviteter, hvis de ikke har adgang til bil.

En ud af tre af dem uden bil har svært ved at nå eller må fravælge besøg hos venner og familie.

Den største undersøgelse hidtil
Passagerpulsen har gennemført befolkningsundersøgelser siden 2016 og har i denne hidtil største af slagsen så mange besvarelser med, at der også er vigtig viden at hente, når vi bryder tallene ned på mindre grupper indenfor fx regioner, urbaniseringsgrad og alder. 3611 personer har i år svaret på undersøgelsens spørgsmål

Rapporten er inddelt i fire temaer:
• Udvikling i brug af kollektiv transport
• Danskernes holdning til kollektiv transport
• Danskernes holdninger til forbedringer af kollektiv transport
• Alternative transportformer og konsekvenser af ikke at have bil til rådighed

Læs undersøgelsesrapporten på www.passagerpulsen.dkKundetilfredshed