NYHEDER 2. NOV 2018 KL. 13:59

Togene skal køre hurtigere mellem Aarhus og Langå 

Af: kollektivtrafik

Banedanmark skal i 2021 forny sporene mellem Aarhus og Langå. Strækningen bliver samtidig hastighedsopgraderet, så togene kan køre hurtigere på skinnerne

Baggrunden for at udskifte sporene mellem Aarhus og Langå er, at de slidte - ganske som sporet mellem Langå og Hobro var, inden de i løbet af i år blev fornyet og hastighedsopgraderet.


Med nye sport med højere hastighed vil togene få lettere ved at holde køreplanen og rejsetiden kan bringes ned.


- Sporombygningen er nødvendig, og med nye spor får passagererne bedre komfort og større sikkerhed for, at togene kommer til tiden, fordi der vil være færre fejl på banen. Med hastighedsopgraderingen åbner vi for, at togene kan køre hurtigere, siger Steen Neuchs Vedel, der er anlægsdirektør i Banedanmark.Overkørsler, sporfornyelse og justering af kurver
Første etape bliver nedlæggelsen af de tre overkørsler på Haarvadbro, Lerbjergvej og Bidstrupvej i Favrskov Kommune. Ved at nedlægge overkørslerne og lave tilhørende erstatningsanlæg bliver det muligt for togene at hæve hastigheden på strækningen.
 
Banedanmark begynder arbejdet med erstatningsanlæggene i 2020. Overkørslerne bliver først nedlagt, når erstatningsanlæggene står klar i løbet af 2021.


I sommeren 2020 går Banedanmark i gang med at flytte fiberkablerne, der i dag ligger i sporet. Ved at flytte kablerne væk fra sporet bliver risikoen for overgravede kabler mindre, når der arbejdes i sporet, ligesom Banedanmarks folk kan komme til kablerne uden at genere togdriften.
 
I 2021 går det store arbejde med at udskifte skinner, sveller og ballast på den 42 kilometer lange strækning i gang. Arbejdet begynder i påsken og vil strække sig frem til efteråret 2021. Her vil der være længere perioder, hvor enten det ene eller begge spor er spærret for togdrift.
 
- Samtidig med at vi fornyer sporet, så foretager vi hastighedsopgraderingen af sporet. Det sker ved, at vi optimerer kurver på strækningen, så togene kan komme til at køre hurtigere. Samtidig skal nogle af de dæmninger, togene kører på, udvides, siger Steen Neuchs Vedel.


Med hastighedsopgraderingen bliver det muligt at hæve hastigheden på strækningen fra den nuværende120-160 km/t til 160-180 km/t.
 
Forberedelser til elektrificering
Ud over hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen er Banedanmark i gang med at gøre strækningen mellem Aarhus og Lindholm klar til elektrificering. Her skal Banedanamrk blandt andet sikre, at der under broerne er plads til kørestrømsanlægget. Banedanmark forklarer, at dette arbejde bliver tænkt sammen med sporarbejderne, så generne for passagererne bliver mindst mulige.
 
Hastighedsopgraderingen på strækningen betyder, at Banedanmark ved Væthvej i Langå vælger at sænke sporet i stedet for at bygge en ny bro. Dermed forventer Banedanmark, at broen skal være lukket i kortere tid end de tre måneder, det oprindeligt var planlagt.
 
Ved Hammelvej i Laurbjerg bliver det i øjeblikket undersøgt, om det er muligt med en sporsænkning, eller broen skal ombygges. Disse undersøgelser vil være færdige omkring 1. december.
 
I Hadsten undersøger Banedanmark alternative løsninger for Skanderborgvej-broen, hvor det kun er selve brofaget over sporene, der udskiftes, hvilket vil kunne reducere den periode, hvor broen skal være lukket.
 SENESTE NYT

NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:26
Så er der årsmøde

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE