NYHEDER 7. MAJ 2020 KL. 08:00

Corona-regningen: Togselskaber taber millioner

Af: Mikael Hansen

Antallet af togpassagerer er nu på 25 -30 procent af det normale niveau. Det giver kæmpetab for togselskaberne DSB og Arriva. Trafikselskaberne er på vej med en opgørelse for corona-krisens betydning for Flextrafik samt forventede konsekvenser for 2021-22.


 

Togselskaberne DSB og Arriva har siden påske haft et passagertal på 25 -30 procent af det normale niveau. Det betyder store tab, fordi omkostningerne er de samme, især efter at driften er tilbage på det normale niveau siden påske. I en kort periode op til påsken kørte selskaberne med en reduceret køreplan.

-Arriva Tog er i en meget alvorlig situation, hvor vi taber omkring en halv million kroner om dagen på togdriften i Midt- og Vestjylland, siger Jens Boe Jacobsen, Business Development direktør i Arriva Danmark, og fortsætter:

-Det kan selvfølgelig ikke bliver ved med gå i længden, men vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger. Man skal heller ikke glemme, at kollektiv trafik er en del af samfundet kritiske infrastruktur. Det har corona-krisen vist med stor tydelighed.

Arriva har ligesom trafikselskaberne er forventning om en statslig kompensation for de særkrav, der er stillet til kollektiv trafik bl.a. de særlige rengøringskrav og kravet om kun at besætte hvert andet sæde.

 

Opgørelse af økonomiske konsekvenser for Flextrafik på vej

Morten Brønnum, sekretariatschef for brancheforeningen Trafikselskaberne i Danmark, fortæller, at der arbejdes på en konsolidering af Corona-regningen for den kollektive bustrafik og for en model for en hjælpepakke, som på kort sigt skal sikre trafikselskabernes likviditet. Han siger:

-Vi afdækker i øjeblikket de økonomiske konsekvenser for Flextrafik, som også er hårdt ramt af Coronakrisen. Vi kører færre ture, hvilket giver besparelser, men omvendt betyder krav om solokørsel at samkørselseffekten væk, så den enkelte tur koster mere. I takt med at antallet af ture må forventes at stige, vil vi alt andet lige blive presset på såvel økonomi som vognparkens kapacitet om kravet om solokørsel opretholdes. Flextrafik udfører som bekendt opgaver, som ikke kan undværes. Derfor er det vigtigt at holde hånden under organisationen.

Jens Boe Jacobsen roser som busoperatør trafikselskaberne for et særdeles godt samarbejdet under corona-krisen. Han siger:

-Vi har oplevet en stor lydhørhed og fleksibilitet i forhold til at finde de bedste løsninger, så vi har kunne fastholde trafikbetjening og service på de særlige betingelser på et højt niveau.

 

Bekymring om fremtiden

Både trafikselskaber og togselskaber har stor tillid til, at den kollektive trafiksektor fortsat nyder stor politisk opbakning på alle politiske niveauer. Fordi staten har krævet reduktioner og særlige krav til kollektive trafik, forventes det også, at der kommer en kompensation til sektoren. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvordan en sådan kompensation kan komme til at se ud.

-Så længe kravet om højst at besætte hvert andet sæde er gældende, er kollektiv trafik i en ekstraordinær situation, som udfordrer økonomien, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

-Der er en langsigtet risiko for den kollektive trafik. Hvis sektoren ikke hurtigt kommer tilbage til normale vilkår, kan kollektiv trafik miste momentum til privatbilen, siger Jens Boe Jacobsen og fortsætter:

-Jeg vil gerne på Arrivas vegne indbyde til et bredt samarbejde på tværs i sektoren, om hvordan kollektiv trafik kan møde denne udfordring.

 Corona