NYHEDER 26. AUG 2022 KL. 12:19

Halvårsrapport: Togtransport gav 167 millioner kroner i overskud

Af: kollektivtrafik

DSB har offentliggjort sin rapport for første halvår 2022. Rapporten viser et overskud på 167 millioner kroner og et stigende antal passagerer, så antallet af rejser nærmer sig 2019-niveau


Fra halvårsrapporten:

  • DSB har i første halvår 2022 haft 77,7 millioner rejser. Korrigeret for afgivet trafik svarer det til en stigning på 71 procent i forhold til 2021, men et fald på 15 procent i forhold til 2019
  • Antal rejser lå i andet kvartal på 43,5 millioner. Korrigeret for afgivet trafik svarer det til en stigning på 55 procent i forhold til 2021, men et fald på 4 procent i forhold til 2019
  • Omkostningerne er påvirket af meget høje energipriser
  • Historisk høj markedsandel over Storebælt
  • Kundepunktligheden for S-tog lå over målet i første halvår, mens Fjern- & Regionaltog har været udfordret af blandt andet signalfejl
  • Høj driftsstabilitet på softwareopdaterede el-lokomotiver
  • Fem-årigt samarbejde mellem DSB og Røde Kors


Resultatet for første halvår 2022 før skat blev et overskud på 167 millioner kroner. I samme periode 2021 blev resultat før skat et overskud på 517 millioner kroner.

De høje energipriser har øget omkostningerne i første halvår 2022 og forventes også at medføre væsentlige meromkostninger i andet halvår 2022.

DSB har indregnet trafikkontraktindtægter på 157 millioner kroner for tabt passageromsætning i januar 2022 i forhold til januar 2019. Det har baggrund i tillægskontrakt 44 og beror på godkendelse i Folketingets Finansudvalg. Den tabte passageromsætning for måneden skyldes, at antal rejser i starten af året var væsentligt påvirket af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med COVID-19. 

Passagerne vender tilbage til toget
DSB peger på, at antallet af passagerer er på vej tilbage mod niveauet før pandemiens start. Det gælder især for rejser på tværs af landsdele, hvor togets markedsandel ved halvårets udgang var historisk høj. DSB konstaterer, at en del faste pendlere har ændret rejsemønster med mere hjemmearbejde og færre rejser. 

DSB arbejder på en række initiativer for at få flere nye kunder i toget. I slutningen af andet kvartal blev der lanceret en kampagne rettet mod erhvervslivet for at få erhvervskunderne til at vælge toget og dermed bidrage til den grønne samfundsagenda. Den grønne agenda har også medført en stigende efterspørgsel efter internationale togrejser, og flere afgange har været udsolgt i løbet af sommeren.

Punktligheden over målet for S-tog
Kundepunktligheden for S-tog har ligget over målet i første halvår og er positivt påvirket af ibrugtagningen af det nye signalsystem på det centrale afsnit af S-banen. DSB imødeser ibrugtagningen af det nye signalsystem i andet halvår 2022 på de resterende S-togsstrækninger.

Punktligheden var udfordret for Fjern- & Regionaltog
For Fjern- & Regionaltog har kundepunktligheden i første halvår været påvirket af mange signalfejl på det gamle signalsystem samt omfattende sporarbejder. Hertil kommer, at forsinkede tog fra Sverige forstyrrer trafikken ind og ud af Københavns Hovedbanegård. Der vil fortsat være omfattende arbejde med at forny og opgradere jernbanen i de kommende år. Derfor er der stort fokus på samarbejdet med Banedanmark for at sikre punktlige tog til passagerne uagtet infrastrukturarbejderne.

Forbedret driftsstabilitet for el-lokomotiverne
Omkring halvdelen af de elektriske Siemens Vectron-lokomotover har fået installeret en softwareopdatering, som reducerer udfordringerne ved kørsel på strækninger med gamle signalsystemer. Softwareopdateringen har haft en positiv effekt på driftsstabiliteten. Alle de nye el-lokomotiver leveres nu med den nye software.

Myndighedsgodkendelse af salget af DSB’s komponentproduktion
DSB indgik i 2021 en aftale med tyske Knorr-Bremse AG om salg af DSB’s komponentproduktion. Aftalen skal sikre en pålidelig produktion af komponenter og reservedele i takt med udfasningen af dieselmateriellet. Aftalen blev godkendt af konkurrencemyndighederne i andet kvartal, og salget forventes gennemført i andet halvår 2022.

Grøn strøm via ny solcellepark
DSB har indgået en elkøbsaftale med Better Energy A/S, som fra 2023 skal levere grøn strøm svarende til strømforbruget i 10 procent af DSB’s bygninger eller til de tre største togstationer i Danmark.

Aftalen indebærer opførelsen af en ny solcellepark på Als og bidrager til at gøre Danmarks elnet grønnere med ny vedvarende energi. Aftalen er et skridt mod målet om fuld CO2-neutralitet for DSB i 2030.

Tryghed på stationerne
Implementeringen af initiativer i forbindelse med regeringens tryghedspakke pågår. Arbejdet med at skifte kameraer og andet udstyr såvel som opsætning af nye kameraer på hovedsageligt S-togsstationer er i fuld gang. DSB forventer, at alle kameraer er sat op i løbet af 2023.

Bemandingen i overvågningscentret bliver øget, og fra august er der indsat vagter, som skal rundere på udvalgte S-togsstationer. Herudover vil det blive tydeliggjort, at der er overvågning og opsat skilte med telefonnummer til overvågningscentret. 
 
Med disse initiativer ønsker DSB at øge trygheden for kunderne på stationerne ved at synliggøre overvågning og vagter.

DSB har indgået samarbejde med Røde Kors
DSB og Røde Kors har indledt et 5-årigt strategisk partnerskab, der skal støtte sårbare mennesker. Partnerskabet gør det muligt at samarbejde om aktiviteter rettet mod børnefamilier, ensomme, hjemløse, ældre og andre, der befinder sig i en svær situation. Fokus vil primært være på sårbare i Danmark. 
 
Engagementet understøtter, at DSB tager et aktivt socialt medansvar til gavn for kunder, medarbejdere og det øvrige samfund. Samarbejdet skal styrke DSB’s og Røde Kors’ fælles mål om et bæredygtigt og sammenhængende Danmark med plads til alle. 
 
DSB donerer i år 2.500 gratis togrejser til frivillige og deltagere i Røde Kors’ sociale aktiviteter rundt om i landet. Det vil være muligt for kunderne at støtte Røde Kors’ indsamlingskampagner direkte, når de køber billetter på DSB’s hjemmeside. 


Interesserede kan læse DSB’s halvårsrapport for første halvår 2022 her:

Tog og jernbaner