NYHEDER 30. JAN 2019 KL. 11:00

Globalt udsyn: Trafikken er nu den vigtigste dødsårsag for børn og unge

Af: Mikael Hansen

Trafikken er nu den vigtigste dødsårsag for børn og unge

Dødsfald i trafikken runder 1,35 millioner om året på verdensplan, fremgår det af en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Halvdelen af de trafikdræbte er bløde trafikanter og risikoen for at dø i trafikken har stadig den tunge ende nedad. Risikoen for at dø i trafikken er langt større i klodens lavindkomst og mellemindkomst-lande end i de rige vestlige lande.

Rapporten for 2018, som udkom i december 2018,  beskriver dog også væsentlige fremskridt, som alene fra 2015 til 2016 potentielt omfatter 1 milliard mennesker. Det er bl.a. forbedret lovgivning og bedre køretøjsstandarder i store lande som Indien og Kina.

Antal trafikdrab er den vigtigste globale indikator for trafiksikkerheden, selv om der endda er store udsving i kvaliteten af de statistikker, de enkelte lande fører og stiller til rådighed for FN og WHO.

Her er nogle centrale tal og konklusioner fra 2018-rapporten, baseret på statistik for 2016:

 • 1,35 millioner mennesker døde i trafikken i 2016 – tallet er stigende år for år på grund af mere trafik og flere biler
 • Antal dødsfald pr. motorkøretøj er halveret siden 2000. Antallet af køretøjer er fordoblet i samme periode.
 • Trafikdrab er den 8. største dødsårsag på verdensplan
 • Trafikdrab er den største dødsårsag i aldersgruppen 5-29 år
 • Det globale gennemsnit på 18 trafikdræbte pr. 100.000 indbyggere har ligget stabilt siden år 2000
 • De rige lande har i gennemsnit 8,3 trafikdræbte pr. 100.000 indbyggere, for de fattige lande er tallet 27,5
 • Fodgængere, cyklister udgør 26 procent af de trafikdræbte; knallertkørere og motorcyklister udgør 28 procent; bilførere og bilpassagerer udgør 29 procent; øvrige/uspecificerede udgør 17 procent

 

Rapporten beskriver trafiksikkerhed som et generelt underprioriteret emne i national og lokal politik. WHO har opstillet fem parametre for god trafiksikkerhed:

 • Forankring i lovgivning – forbud mod spirituskørsel, krav til køreundervisning, god håndhævelse
 • Sikre køretøjer – sikkerhedsseler, crash-krav
 • Sikre veje – hensyn til bløde trafikanter – adskillelse af trafikformer
 • Hastighedsgrænser – differentierede hastighedsgrænser og håndhævelse
 • Effektiv nødhjælp ved trafikulykker

Kun 5 lande opfylder alle de standarder, som WHO har opstillet for trafiksikkerhed. Danmark er ikke ét af dem – vi opfylder ikke standarden om en hastighedsgrænse på max 40 km i timen i byområder.

23 lande har indført markante forbedringer fra 2015-2016. Rapporten omtaler en række nationale og lokale solstrålehistorier fra hele verden.

Omvendt opfylder ca. 1/3 af verdens lande slet ingen af WHO’s standarder på trafiksikkerhedsområdet - også her vender den tunge ende nedad.

 

 

Se et udvalg af tal og plancher i nedenstående billedserie.GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY 2018

Tirsdag 29. januar 2019 KL. 11:00
Fotograf: WHO
Udvalgte figurer og plancher

Se alle billeder...

SENESTE NYT

NYHEDER 27. JAN 2020 KL. 10:43
Vi er kommet godt fra start
NYHEDER 22. JAN 2020 KL. 10:12
Rabatreform udløser kritik
NYHEDER 15. JAN 2020 KL. 15:44
Luftkvaliteten er forbedret

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE