NYHEDER 14. MAR 2018 KL. 13:40

Trafikplan for den statslige jernbane har været i høring

Af: kollektivtrafik

Trafikplan for den statslige jernbane har været i høring
Illustration fra trafikplanen

Den statslige trafikplan 2017-2032 har været i høring frem til 26. februar. Høringssvarene er tilgængelige på Trafikstyrelsens webside

Udkastet til den statslige trafikplan 2017-2032 blev sendt i høring 24. november sidste år med høringsfrist 26. februar i år. Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Trafikplanen giver et overblik over besluttede projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive taget en række større projekter i brug med stor betydning for jernbanens fremtid - eksempelvis signalprogrammet, elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af den Københavnske metro. Trafikplanen er udarbejdet med grundlag i Lov om trafikselskaber paragraf 8. I denne tredje udgave af den statslige trafikplan er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende. Den seneste udgave af trafikplanen er udskudt i forhold til, at det af lov om trafikselskaber fremgår, at planen skal udgives hvert fjerde år. Det skyldes, at der i perioden har været usikkerhed om grundlaget for planen i forhold Togfonden, landsdækkende planer for udbud og hvilket materiel, der er til rådighed i hvilke planår. Trafikplanen hviler derfor på en række antagelser for de områder, der endnu ikke er afklarede på udgivelsestidspunktet. Trafikplanen har været i høring, og der indkom 90 høringssvar. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at den færdige version af den statslige trafikplan vil være klar før sommer.  Indkomne høringssvar pr. 6. marts 2018 til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, høringsudgave kan ses her: Udkastet til trafikplanen kan ses her:SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE