NYHEDER 13. MAR 2019 KL. 14:01

Årsrapport: Trafikselskab fortsatte grøn omstilling og styrkede innovationen

Af: kollektivtrafik

Trafikselskabet Movia fremlagde sidste uge sin årsrapport for 2018. Rapporten viser - ud over en budgetafvigelse på minus 1,1 procent - at omstillingen til en mere bæredygtig kollektiv transport fortsætter, og at forsøg med førerløse busser og mobilitetsløsninger i områder med længere mellem husene har givet gode resultater. I forbindelse med årsrapporten fremhæver Movia, at selskabet i juli vil lancere det nye produkt - Plustur - så kunderne kan komme direkte fra deres eget hjem og ind til bus eller tog

Movia fremhæver, at 2018 har været et springbræt til en fremtid med mere mobilitet, grønnere transport og bedre digital service til borgere og virksomheder på hele Sjælland. Nøgleordet har været innovation, og at kunne give bedre service til en billigere penge. Nye mobilitetsløsninger som Plustur er kommet ind i Rejseplanen som forsøg. Det har givet bedre mobilitet, når og hvor det er efterspurgt. Forsøget bliver en permanent løsning med lancering af det nye produkt Plustur i DOT-regi fra juli i år. Plustur er en service, som alle kommuner kan beslutte at få.

Movia gennemførte i 2018 det første af tre forsøg med førerløse busser i fast rute. Forsøget har vist, at kunderne ikke er bange for at køre med bus uden chauffør, og at de førerløse busser også kan bruges til at sætte ind der, hvor der er et transportbehov, som ikke nødvendigvis kan dækkes med det, der er på hylderne i dag - for eksempel en lang hospitalsgang på Sjællands Universitetshospital, Køge. Næste fase på Slagelse Sygehus, hvor den førerløse bus skal køre i rute uden for på sygehusets areal mellem sygehusets bygninger, forventes at gå i gang i år.

Movia har også testet brugen af såkaldte beacons til at give bedre trafikinformation til kunderne. Beacons er små, billige, vind- og vejrbestandige enheder, som ved hjælp af bluetooth kan kommunikere direkte med en smartphone via en app - eksempelvis Rejseplanens App.
Movia er i dialog med Næstved Kommune om næste forsøg på ca. 100 stoppesteder, hvor det skal undersøges, at om man ved brug af beacons kan sikre, at man får den digitale informationsskærm, man kender fra eksempelvis togstationen, direkte på sin mobil, når man går hen og stiller sig ved stoppestedet.

Movia har i 2018 gjort klar til, at operatørmarkedet kan byde med el og have sikkerhed for, at der vil blive etableret ladeinfrastruktur, når der er behov for den.
Dermed har Movia sat gang i omstillingen til en mere børedygtig kollektiv transport og peger på, at det fælles mål om fossilfri busdrift i 2030 er godt på vej i hele trafikselskabet område. Miljøregnskabet for 2018 viser blandt andet, at Movia fastholder udviklingen fra tidligere år med at nedbringe udledningen af CO2, som siden 2008, hvor Movia måler fra, er faldet med 37 procent. Det skyldes en løbende opgradering af busserne i Movia’s område. Udledningen af NOx er i perioden 2008-2018 faldet med 78 procent, hvilket er mere end målet på 69 procent for 2018. Partikeludledningen er i samme periode faldet med 85 procent mod en målsætning på 76 procent for 2018.

Movia har vedtaget en økonomisk politik, der betyder, at der skal leveres væsentlige årlige effektiviseringer i takt med, at selskabets markedsandel falder som følge af åbningen af Metro’ens Cityring, som løfter den service, den kollektive transport samlet kan give, men som også forventes at flytte passagerer fra Movia’s busser og over i Metro’ens tog.

Når letbanen langs Ring 3 åbner om nogle år kan Movia også se frem til, at for mange kunder bedre vil kunne betale sig at bruge letbanen eller metroen sammen med bussen eller helt i stedet for bussen. Det giver bedre service, men reducerer den gennemsnitlige indtægt i bustrafikken. Samtidig skal Movia leve op til kundernes og samfundets forventning om at digitalisere og følge med udviklingen i kundernes forbrug over på de mobile platforme. Det kræver, at Movia høster både de store og de små besparelser.

Om Movia’s økonomiske resultat:

  • Årets resultat er tilfredsstillende og viser et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia på i alt 2.865 millioner kroner
  • Den samlede efterregulering udgør 52 millioner kroner i alt, hvilket svarer til 1,8 procent af det budgetterede tilskudsbehov. 28 kommuner og 2 regioner har indbetalt i alt 64 millioner kroner for meget i tilskud, som de får tilbage i januar 2020. 17 kommuner har indbetalt i alt 12 millioner kroner for lidt i tilskud, som de skal betale til Movia i januar 2020.

Interesserede kan se Movia’s årsrapport for 2018 her:

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE