NYHEDER 19. NOV 2019 KL. 11:30

Trafikselskaber ser på bussernes livscyklus

Af: kollektivtrafik

Trafikselskabet Movia, som blandt andet står for busdriften i Hovedstadsområdet, har sammen med trafikselskaber i de øvrige nordiske hovedstæder - Ruter (Oslo), SLL (Stokholm) HSL (Helsinki) og Strætó (Reykjavík) - besluttet at sætte gang i et projekt, der skal analysere bussernes livcyklus


Sammen med busindustrien går projektet ud på at udvikle en ensartet måde at udarbejde livscyklusanalyser af ressourceforbrug gennem en bussens levetid - lige fra produktion af råmaterialer, drift og frem til skrotning af bussen. For elbusser omfatter livcyklusanalysen også bussernes kørebatterier.

Tanken med livcyklusprojektet er, at Movia og andre trafikselskaber i forbindelse med udbud kan stille krav om, at tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for bussernes klima- og miljøaftryk gennem hele bussens livscyklus. Og at disse analyser er udarbejdet på en sådan måde, at de er sammenlignelige på tværs af leverandører.

Som en del af dette projekt vil trafikselskaberne undersøge muligheder for at stille krav til forhold omkring produktion af busserne, eksempelvis dokumentation for, at børnearbejde ikke anvendes. Værdikæder forbundet med produktion af busser er meget komplekse, og det er vanskeligt at dokumentere sporbarhed af materialer og processer gennem alle led i værdikæden.

En rapport, som trafikselskabet Ruter i Oslo og Akershus har fået udarbejdet, kortlægger værdikæder for busser og konkluderer, at der er en række udfordringer forbundet med udvinding af de råmaterialer, som anvendes til produktion af busser. En af de udfordringer, som rapporten påpeger, er risici for anvendelse af børnearbejde i forbindelse med udvinding af kobolt. Kobolt benyttes i såkaldte NMC-batterier (nikkel-mangan-kobolt-batterier), og busproducenten VDL anvender NMC-batterier i blandt andet de 18 meter elbusser, som til december indsættes på linje 2A.

Omkring 50 procent af verdens produktion af kobolt kommer fra Congo i Afrika. VDL og andre busproducenter, som anvender kobolt, har etableret procedurer og stiller krav om ansvarlig produktion fra deres leverandører. Men det er ikke muligt præcist at spore, hvilke miner kobolten kommer fra. Det er blandt andet dette fælles emne, som det nye nordiske initiativ vil se på. Movia påpeger, at VDL har bedt sine underleverandører om at bekræfte de etiske retningslinjer, og at VDL har modtaget positivt svar fra 75 procent af sine leverandører om, at de overholder de etiske retningslinjer.

Hos trafikselskabet Movia er man på linie med kommuner og regioner optaget af bæredygtig drift og ansvarslig produktion af de busser, der kører.

Movia stiller i udbud og kontrakter i forvejen krav om, at busoperatøren, der står for indkøb af busserne, skal leve op til FN´s Global Compact princip, hvor operatøren blandt andet forpligter sig til i det daglige arbejde at efterleve og fremme en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Med det nye fælles nordiske initiativ fortsætter Movia arbejdet med at sikre en bæredygtig og ansvarlig produktion af de busser, der kører for Movia i hele den sjællandske geografi.