NYHEDER 2. NOV 2021 KL. 10:06

Trafikstyrelsen har lagt et stationskatalog på nettet

Af: kollektivtrafik

Trafikstyrelsen har offentliggjort et stationskatalog på web-siden passagertal.dk. Her er det muligt at finde information for alle godt 500 danske jernbanestationer om eksempelvis antal togrejsende, antal togafgange og information om stationsoplandet - for eksempel påstigere i togene, boliger og arbejdspladser i stationsoplandet, afgange pr. togoperatør og rejsekortsrejser på den enkelte tog-, letbane- og metrostation


I stationskataloget kan man blandt andet se, at knap 20 procent af de togrejsende fra Aalborg Station i 2017 rejste til Aarhus H, mens 15 procent af passagererne fra Odense Station rejste til København H. 


På Nyborg Station var der ca. 750.000 påstigere i 2019 fordelt på 15.000 togafgange, og de fleste af disse rejste til Odense Station eller København H. For Vejle Station findes over 6.000 arbejdspladser inden for en radius af 500 meter fra stationen, og i 2020 blev der foretaget knap 200.000 rejser med Rejsekort.


For stationer på den statslige jernbane findes der yderligere en top-10 over de største rejserelationer med tog.


Oversigten er baseret på de data, som Trafikstyrelsen har modtaget fra trafikselskaber og togoperatører. Styrelsen tager forbehold for, at nogle data kan være ændret i forhold til tidligere publicerede data. Endvidere kan data afvige fra anden statistik grundet opgørelsesmetode, kilder med videre. 


Trafikstyrelsen indsamler løbende data om den kollektive transport og udarbejder en lang række statistikker over blandt andet antal passagerer i tog, bus, letbane, metro og fly. 


Disse data offentliggøres på passagertal.dk, som kan findes her: 


På passagertal.dk er statistikken frit tilgængelig for både trafikselskaber, medier og øvrige interesserede. 
Passagertal