NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:15

Transportøkonomisk Forening indkalder til generalforsamling

Af: kollektivtrafik

Tirsdag 21. maj afholder Transportøkonomisk Forening sin årlige generalforsamling. Generalforsamligen finder sted hos Asfaltindustrien på Lautrupvang i Ballerup i tidsrummet fra klokken 12.30 til 13.30

Dagsorden:  • Valg af dirigent og protolkolfører

  • Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol

  • Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen

  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år, herunder kontingent for kommende år

  • Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne

  • Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer

  • Eventuelt


Indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være TØF’s sekretariatet i hænde senest tirsdag 7. maj.Medlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig her:


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE