NYHEDER 31. JAN 2020 KL. 15:50

Fremtidens transport: Transportpolitiske meldinger manglede en fællesnævner

Af: Mikael Hansen

Transportpolitiske meldinger manglede en fællesnævner
Panelet på Fremtidens Transport: F.v. Jens Boe Jacobsen; Anne Valentina Berthelsen (SF); Thomas Breddam (S); Carsten Kissmeyer (V); Niels Flemming Hansen (K)

Transportminister Benny Engelbrecht (S) indledte konferencen ”Fremtidens transport” med et meget generelt og moderat udspil til de kommende forhandlinger om en grøn mobilitetsplan. Den politiske afslutningsdebat blev præget af spredt fægtning, blandt andet præget af uprøvede transportpolitikere.

S-regeringens transportpolitik er endnu ikke rullet ud i fuld størrelse. Derfor var transportminister Benny Engelbrechts indledning på konferencen ”Fremtidens Transport” også imødeset med stor interesse. Især vejtransportens aktører venter med mere eller mindre udtalt utålmodighed på beslutninger om store og små vejprojekter.

Der kommer nye vejprojekter. Det var ét af transportministerens vigtige meldinger på konferencen.

Det vigtigste budskab var dog, at transportinvesteringerne vil blive underlagt klimapolitikken.

Benny Engelbrecht:

-Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at skabe en bred politisk aftale om Klimaloven. Flertallet er så bredt, at aftalen vil kunne klare fremtidige regeringsskift. Det næste punkt er at udarbejde klimahandlingsplaner. Først derefter tager vi fat på den grønne mobilitetsplan, som er omtalt i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne. Så jeg må bede forsamlingen og transportsektoren om tålmodighed.

Transportministeren betonede vigtigheden af at råde over gode regnemodeller for klimaeffekter, og her er der brug for at videreudvikle metoderne, så der er fast grund under klimapolitikken og enighed om grundlaget.

Benny Engelbrecht sagde videre

-Vi skal investere i kollektiv trafik, men også i veje. Men lige så vigtigt er det, at vi investerer i fremtidens grønne transportteknologier. Der er og skal være arbejdspladser i denne del af den grønne omstilling. Danmark har en god position bl.a. på området elektrofuels. Jeg er desuden positivt overrasket over, hvor langt teknologien allerede er nået, f.eks. i forhold til batteritog, som vi allerede går i gang med at teste om nogle få måneder på en lokaltogsstrækning.

Den selvudnævnte ”cykelminister” fremhævede også sammenhængen mellem transportformer og nye mobilitetsformer som vigtige emner at fokusere på.

Benny Engelbrecht roste transporterhvervet for at have taget meget positivt imod den grønne dagsorden.

 

Politisk paneldebat var spredt fægtning

Som afslutning på et tæt og inspirerende fagligt program sluttede konferencen med en transportpolitisk paneldebat med et bredt sammensat panel af politikere fra tre politiske niveauer samt en enkelt repræsentant for en transportvirksomhed.

Budskabet fra Jens Boe Jacobsen, Business Development Director I Arriva Danmark, var: ”Vi er klar” – oversat til almindeligt dansk: De store busoperatører er klar til at levere elbusser og gasbusser til de største danske byer og hvem der ellers måtte ønske det. Han konstaterede, at merprisen for de klimavenlige løsninger er lille og faldende. Han roste Roskilde Kommune for at have været first mover på området.

To nye transportpolitiske ordførere repræsenterede folketingspolitikken i debatten, SF’s Anne Valentina Berthelsen og den konservative Niels Flemming Hansen.

Anne Valentina Berthelsen ønskede hurtige beslutninger om grøn mobilitet, bl.a. ved indførelse af afgifter på flyrejser, road pricing og et stop for salg af benzin- og dieselbiler. Hun ønskede også massive investeringer i kollektiv trafik, som hun vurderede ”lå i ruiner” i dag.

Niels Flemming Hansen havde meget fokus på de meget komplicerede og langsigtede løsninger for den tunge transport – lastbiler, søfart og luftfart. Han så store perspektiver i eletrofuels og brint. Ikke uventet erklærede han sig som modstander af road pricing.

Carsten Kissmeyer(V) repræsenterede i denne sammenhæng repræsenterede Danske Regioner, hvor han er formand for Udvalg for Regional Udvikling og EU (Regionale busser og tog hører hjemme i denne kategori). Han er tidligere borgmester i Ikast-Brande Kommune og har siden 2018 også været medlem af Folketinget.

Carsten Kissmeyer plæderede for differentierede grønne løsninger på transportområdet – løsninger der tager hensyn til de regionale forskelle i Danmark. Han vurderede, at eldrift er en god løsning på de korte distancer, men at der skal andre løsninger til på de lange strækninger for f.eks. lastbiler og turistbusser. Han gjorde desuden opmærksom på, at favoriseringen af elbiler ville skabe et stort hul i finansloven.

-Dette problem må hurtigt adresseres, hvis den grønne omstilling af transportsektoren skal lykkes, understregede Carsten Kissmeyer.

Borgmester Thomas Breddam (S), Roskilde, kunne sole sig i ros fra flere sider for succesen med elbusser i Roskilde.

-Det bedste ved elbusserne er, at de er støjsvage og emissionsfri. Vi har fået et langt bedre bymiljø i Roskilde, forklarede han.

Han satte dermed fokus på de lokale og lavpraktiske aspekter af de klimatiltagene. Han anbefalede at bruge eksisterende løsninger i stedet for at vente på fremtidens endnu bedre løsninger. Han anbefalede også et tæt samarbejde mellem forskellige aktører og brugte her forholdene på Roskilde Station som et negativt eksempel på, hvor svært det er at skabe forbedringer på steder for forskellige instanser og interesser støder sammen.

-Det ville være dejligt at få ordnede forhold for bl.a. cykelparkering på Roskilde Station, og det ville hænge godt sammen med den kommunale indsats for bedre cykeltrafik, konstaterede Thomas Breddam, som også advarede mod for meget topstyring af klimaindsatsen.

Som beskrevet blev debatten til spredt fægtning med mange politiske særmeldinger og få forsøg på at forene synspunkterne.

Se også den kritiske kommentar: XXXX