NYHEDER 31. JAN 2020 KL. 16:00

Kommentar: Politisk paneldebat skrabede bunden

Af: Mikael Hansen, medredaktør af informationsportalen kollektivtrafik.dk

Politisk paneldebat skrabede bunden

Den politiske paneldebat på konferencen ”Fremtidens Transport” blev skæmmet af politiske særmeldinger fra uerfarne transportpolitikere. De forestående forhandlinger om en grøn mobilitetsplan kan blive en sej omgang.

 

De politiske indlæg på konferencens ”Fremtidens Transport” bestod af to meget forskellige dele: en indledning ved transportminister Benny Engelbrecht samt en afsluttende debat med et bredt sammensat panel.

Benny Engelbrecht spillede forsigtigt ud og holdt sig givetvis meget tæt til manuskriptet, så det blev et seriøst og gennemtænkt udspil, som ikke lovede for meget, men alligevel løftede sløret for regeringens intentioner. Som beskrevet i reportagen var hovedbudskabet, at den kommende grønne mobilitetsplan må afvente og skal koordineres med de klimahandlingsplaner, som er ét af forårets vigtigste politiske emner på Christiansborg.

Ministerens oplæg var en invitation til alle partier – i hvert fald til de otte, som er med i klimaforliget. Om en grøn mobilitetsplan så kan samle et lige så bredt flertal, må tiden vise. Alle døre står åbne indtil videre.

 

Paneldebatten kunne ikke være en større kontrast. Det bredt sammensatte panel var ikke naturligt designet til at samle de politiske udmeldinger. Men alligevel blev det mere spredt end godt var.

Jens Boe Jacobsen skulle vel ideelt set have repræsenteret transporterhvervet, men han valgte ”kun” at repræsentere Arriva. Uden at ville det fik han dermed startet debatten på lidt for smalle spor.

To nye transportpolitiske ordførere repræsenterede Folketingspolitikken i debatten, SF’s Anne Valentina Berthelsen og den konservative Niels Flemming Hansen. Deres manglende erfaring kom til at præge deres udmeldinger.

Det havde måske været nærliggende at tage udgangspunkt i forliget fra 2009 om en grøn transportpolitik, som stadig er i kraft omend kraftigt udhulet på de 11 år. De grønne visioner fra 2009 var ukendelige i paneldeltagernes indlæg. Der er jo ingen grund til at begynde forfra, bare fordi klimapolitikken nu er udgangspunktet. Virkemidlerne er stort det set de samme.

Når Anne Valentina Berthelsen for eksempel udtalte: ”Den kollektive trafik ligger i ruiner”, måtte tæerne krumme sig i skoene. Hverken trafikselskaber, togselskaber eller operatører ud over landet genkender dette billede. En stribe nye store kollektive trafikprojekter er afsluttet i de seneste par år: Aarhus Letbane, Ringsted-Køge banen, Cityringen. Begyndervanskeligheder, ja. Ruiner, nej.

Når Niels Flemming Hansen betvivlede, at elbiler kunne være en løsning i større skala bl.a. på grund af begrænsede globale reserver af lithium, måtte man tage sig til hovedet.

Når Carsten Kissmeyer og Niels Flemming Hansen ikke holdt sig for gode til at sende hver sit æselspark mod Aarhus Letbane, var vi også i samme pinlige ende. Den slags giver muligvis point i nogle kredse, men ikke i denne.

Det blev ikke til en rigtig debat den 27. januar. Emnerne – store som små – flød frit imellem hinanden, de indbyrdes kommentarer var få og lige så spredte som resten, og der blev ikke aftalt videre drøftelser af noget som helst.

Meget kan tilskrives panelets sammensætning. Det havde været konstruktivt, hvis regeringspartiet Socialdemokratiet havde været repræsenteret i panelet af ordføreren eller ministeren. Måske kunne debatten også have været mere fokuseret fra arrangørernes og ordstyrerens side. Transportpolitikkens hierarki mellem de politiske niveauer – stat, region og kommune – blev for eksempel ikke respekteret i debatten.

Den manglende erfaring og manglende overblik hos de to novicer i national transportpolitik faldt dog endnu mere i øjnene. Begynderfejl kan tolereres, men indsatsen fra de to var desværre til dumpekarakter.

 Med andre ord: Bedre held næste gang.

Transportminister Benny Engelbrecht må smøge ærmerne højt op til de kommende forhandlinger om en klimaorienteret mobilitetspolitik.