NYHEDER 15. MAJ 2020 KL. 10:14

Udkast til bekendtgørelse om takstændringer er lagt frem

Af: kollektivtrafik

En ny bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) skal opdatere og tilpasse reglerne. Høringsfristen er 4. juni 2020


Bekendtgørelsen om takststigningsloftet bliver opdateret for at præcisere og tilpasse reglerne, så de afspejler praksis.

Baggrunden er, at Takst Sjælland- og Takst Vest-reformen har ændret på takstkompetencen og hvilke takstsæt, der er omfattet af bekendtgørelsen.

Disse ændringer er indført i bekendtgørelsen. Derudover udgår den årlige genberegning, som blev indført i 2013. Den årlige genberegning blev indført for at håndtere overflytningen fra andre produkter til rejsekortet.

I høringsbrevet og udkastet til bekendtgørelsen kan man læse mere om de foretagne ændringer. Fristen for bemærkninger til høringsmaterialet er torsdag 4. juni 2020.


Interesserede kan finde udkastet til bekendtgørelsen her:


Følgende står på høringslisten:

Movia
FynBus
Sydtrafik
Midttrafik
NT
BAT

Trafikselskaberne i Danmark
Rejsekort & Rejseplan

KL
Danske Regioner
Dansk Erhverv
Dansk Industri

Forbrugerrådet Tænk

Dansk PersonTransport

DSB
Arriva
DOT
Metroselskabet
Hovedstadens Letbane
Aarhus Letbane
Odense Letbane

Læsø Kommune
Samsø Kommune
Ærø KommuneTakster/billetter