NYHEDER 9. MAJ 2019 KL. 13:01

Vejdirektoratet har kortlagt cyklisters adfærd i lyskryds

Af: kollektivtrafik

Vejdirektoratet har kortlagt cyklisters adfærd i lyskryds

En ny undersøgelse af cyklisters adfærd i lyskryds viser, at 1.649 ud af 28.579 observerede cyklister overtrådte udvalgte dele af færdselsloven. Det svarer til, at hver tyvende cyklist bryder Færdselsloven

Baggrunden for undersøgelsen var blandt andet, at cyklister ofte bliver skudt i skoene, at de viser manglende hensyn og er til fare for sig selv og andre. Undersøgelsen af cyklisters adfærd i kryds med lyssignal fra Vejdirektoratet viser, at det faktisk ikke står helt så slemt til.

Ifølge afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen er undersøgelsen et vigtigt bidrag til arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed.

- Resultaterne viser os, at det ikke bare handler om, at cyklisterne skal blive bedre til at overholde færdselsreglerne. Det er derimod afgørende, hvordan vi indretter lyskryds, og om vi anlægger cykelstier eller ej, siger hun.

Andelen af overtrædelser falder med byens størrelse. I små signalregulerede kryds er andel af overtrædelser størst. Det tyder på, at jo mere uoverskueligt et kryds er, desto større tendens er der til, at cyklisterne overholder færdselsloven.

Flest svinger til højre for rødt uden gene for andre
De 1.649 overtrædelser fordeler sig på ni udvalgte adfærdstyper, hvoraf den hyppigste er højresving for rødt uden gene for andre trafikanter.

Observationerne er foretaget i lyskryds i København, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Næstved, Randers, Herning og Vejle.

Læs mere om undersøgelsen i ”Cyklisters adfærd i signalregulerede kryds, 2019” her:

eller i en kort opsummering med grafik, som kan findes her: