NYHEDER 10. FEB 2023 KL. 10:23

Vejdirektoratet undersøger hurtig busforbindelse omkring hovedstaden

Af: kollektivtrafik

Vejdirektoratet udarbejder frem til sommeren 2024 et teknisk beslutningsgrundlag - herunder en miljøkonsekvensvurdering - for anlæg af en BRT-forbindelse (Bus Rapid Transit) i Ring 4-korridoren på den regionale S-buslinje 400S


Miljøkonsekvensundersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, naboer, trafikanter, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. 


I forbindelse med idéfasen afholdes fire borgermøder i Ring 4-korridoren:

Tirsdag d. 21. februar kl. 19:00-21:30
i ”Postsorteringen” på Posthuset, Banegårdspladsen 7, Ballerup
 
Onsdag d. 1. marts kl. 19:00-21:30
i caféen på Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, Bagsværd
 
Torsdag d. 2. marts kl. 19:00-21:30
i Brohuset på Vejlebrovej 45, Ishøj
 
Tirsdag d. 7. marts kl 19:00-21:30
i Byrådssalen, Det ny Rådhus, Rådhusstræde 1, Taastrup

På borgermøderne vil Vejdirektoratet præsentere projektet og svare på spørgsmål eventuelt med bistand fra Movia eller den tekniske rådgiver. Forslag og bemærkninger vil indgå som input i den videre undersøgelse


Interesserede kan læse mere om undersøgelsen her:

BRT Trafikplanlægning