NYHEDER 27. SEP 2019 KL. 13:57

Analyse: Vi pendler dagligt 300 gange til månen

Af: kollektivtrafik

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at den samlede pendling er steget 35 procent på 15 år. Forrige år tilbagelagde danske pendlere tilsammen, hvad der svarer til 300 ture til månen - hver eneste dag. Det svarer til 116 millioner kilometer i alt

Analysen viser, at der især er kommet flere pendlere, der bor mere end 50 kilometer fra deres arbejdsplads. Dansk Byggeri peger på, at udbygningen af vejnettet, hvor størstedelen af pendlingen foregår, ikke er fulgt med udviklingen. 

- De mange timer, vi spilder i trafikken hver dag, er dyre for os alle sammen. De seneste tal fra Vejdirektoratet viser, at trængslen koster samfundet 24 milliarder kroner om året. Derfor er der brug for handling nu, siger branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri, Henrik Friis.

Han peger på, at det set ud fra hans og Dansk Byggeri’s synspunkt er både dumt og dyrt at udskyde ikke mindst de vej-, bane- og tunnelprojekter, der ligger og samler støv.

- Vi har også brug for langt bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Regeringen bør fremskynde de store projekter, siger han.

I gennemsnit rejser hver pendler omkring 44 kilometer om dagen. På et år løber det op i 9.600 kilometer, hvilket svarer til en kvart gang rundt om jorden. Analysen fra Dansk Byggeri viser, at der er store forskelle fra kommune til kommune. Mens en pendler i Rødovre kører 24 kilometer om dagen, tilbagelægger gennemsnitspendleren fra Vordingborg 70 kilometer om dagen. Analysen viser, at det er pendlerne fra Vest- og Sydsjælland, der kører længst.
 
- De store afstande viser, at medarbejderne er villige til at køre langt for at komme på arbejde. Men hvis trafikken sander så meget til på vejene, at man skal sidde lang tid i kø hver dag og for eksempel aldrig ved, om man kan nå at hente barnet i daginstitutionen før lukketid, så rammer det ikke bare pendlerne, men også virksomhederne hårdt, siger Henrik Friis og fortsætter:

- Jo dårligere infrastruktur, jo sværere har virksomhederne ved at tiltrække de rette medarbejdere samtidig med, at de også selv spilder tid i trafikken. Det går ud over væksten og betyder færre arbejdspladser,


Analysen viser, at op mod 80 procent af persontrafikken foregår i personbil, mens otte procent tager toget og ca. fire procent tager cyklen eller kører i bus. De seneste år er bilernes andel af transporten steget, mens togenes andel er faldet.