NYHEDER 8. FEB 2019 KL. 14:06

VLAK-Regeringen offentliggør rapport om Disruptionrådet’s arbejde

Af: kollektivtrafik

Disruptionrådet, der blev nedsat af VLAK-Regeringen i maj 2017, har efter et møde torsdag offentliggjort en rapport om rådets arbejde. Statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er formand for rådet, oplyser, at regeringen har besluttet, at rådet skal fortsætte - dog kun med et enkelt årigt møde

VLAK-Regeringen og Disruptionrådet har blandt andet peget på følgende, centrale sigtelinjer:

Fremtidssikret arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked skal fortsat være omstillingsparat og klar til automatisering, digitalisering og nye beskæftigelsesformer.

Digital omstilling
Virksomhederne og den offentlige sektor skal være digitale frontløbere, der udnytter gevinster ved digitalisering til gavn for alle. Virksomhederne skal understøttes i at udnytte potentialet i data på en etisk og ansvarlig måde.

Livslang læring i verdensklasse
Flere danskere skal gøre brug af livslang læring, og mulighederne for opkvalificering til fremtidens job skal være gode. Uddannelsestilbuddene skal være velfungerende, fleksible og målrettet arbejdsmarkedets behov.

Om Disruptionrådet:

  • Disruptionrådets blev nedsat 1. maj 2017 for at drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.
  • Disruptionrådet består af en række faste medlemmer udpeget af regeringen. Medlemslisten omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter, og en repræsentant for de unge i Danmark.
  • Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Derudover sidder syv ministre med i Rådet: Finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren.
  • Disruptionrådets sekretariat er forankret i Beskæftigelsesministeriet.

 

 

 

Rapporten fra Disruptionrådet kan læses her:

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE