NYHEDER 5. FEB 2020 KL. 13:22

Webinar har fokus på ITS og grøn omstilling

Af: kollektivtrafik

Torsdag eftermiddag åbner Transportens Innovationsnetværk, TINV, for et webinar, hvor temaet er ITS og den grønne omstilling

Webinaret indeholder to præsentationer på dansk, der sætter fokus på hvordan data kan bruges nyttigt inden for transport.

Oplæg 1: "Data kan bidrage til bedre mobilitet" v. Lise Søderberg, Gate 21.
Med afsæt i 4 mobilitetscases i Den Regionale Datahub fortæller Lise Søderberg fra Gate 21 om de erfaringer, projektet har gjort sig med brug af data til at løse fremkommelighedsproblemer.

Oplæg 2: "Nye GPS-data bringer Vejdirektoratets Trafikinfo.dk up-to-date" v. Inger Foldager, Vejdirektoratet og Jonas Hammershøj Olesen, COWI

Vejdirektoratet skifter leverandør af realtidsdata til visning på trafikinfo.dk. Vejdirektoratet har opbygget erfaring gennem flere år med data fra egne flåder og også køb af data fra broker. Det har været grundlaget for i et nyt udbud at kunne stille detaljerede tekniske krav, som har indgået i vurderingen af byderne. Vejdirektoratet fortæller om disse samt om udbudsprocessen, hvor der er lagt vægt på information og dialog med mulige bydere for at de kan forstå, hvad Vejdirektoratet bruger data til.

Som leverandør af de nye data fortæller COWI om den løsning, der er bygget for Vejdirektoratet, om datakilden samt om forskellige perspektiver på, hvad data ellers forventes at kunne anvendes til.

 

Interesserede kan tilmelde sig webinaret her: