NYHEDER 19. APR 2021 KL. 19:58

Webinarer sætter fokus på tiden efter corona: - Hvad skal billetterne koste?

Af: kollektivtrafik

Det bliver en stor udfordring at få passagererne tilbage i den kollektive trafik efter corona-krisen - og mere generelt at styrke overflytningen af passagerer fra bil den mere bæredygtige, kollektive trafik. Mange redskaber er i spil, men som noget nyt betoner flere og flere taksterne. Både forskerne (DTU), dansk erhvervsliv (DI) og passagererne (Passagerpulsen) har peget på potentialer for en reform af taksterne


Selv S-Regeringen vil nedsætte et takstudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan priserne i den kollektive transport i højere grad kan understøtte en overflytning af passagerer fra bilen og over i den kollektive transport og andre CO2-venlige transportmidler (cykling og gang). Ambitionen er en omlægning af takststrukturen, som bidrager til reduktionen i CO2-udledningen.
 
Hvordan indgår nye priser og ny prisstruktur til i den kollektive trafik som en del af et klimavenligt og trængselsfjendtligt come-back for den kollektive trafik?
 
Kollektiv Trafik Forum holder tre webinarer om emnet.
 
Fredag 23. april 2021:     
Forsker: Taksterne i den kollektive trafik skal reformeres, v. Hjalmar Christiansen, DTU

Tirsdag 27. april 2021:    
Midttrafik: Pendlerne har brug for fleksibel billet, v.  Mikkel Holm Schou og Jeppe Færgegaard Sørensen, Midttrafik

Tirsdag 4. maj 2021:         
DSB: Tilbage på sporet - Priser tilpasset kunderne, v. Jan Sigurdur Christensen, direktør, DSB Kommerciel,
 

Du kan læse nærmere og tilmelde dig på www.crowdcast.io/kollektivtrafikforum
 
 
 
 
 KTF Transmission