NYHEDER 18. SEP 2019 KL. 10:00

Tema-debat om en grønnere kollektiv trafik: 11 gode råd om klimavenlig busdrift

Af: Lasse Repsholt, sektorchef Dansk PersonTransport

11 gode råd om klimavenlig busdrift

Et sted at starte ville selvfølgelig være at sige, at vi skal have så mange passagerer som muligt flyttet fra den energiintensive, motoriserede, individuelle personbefordring til den kollektive trafik. Derved bliver den kollektive trafik mere effektiv og klima- og miljøvenlig målt pr. passager og/eller målt pr. transportarbejde i passagerkilometer. Vejen dertil er brolagt med et utal af trafikpolitiske virkemidler, der fremmer den kollektive trafik eller begrænser og fordyrer den individuelle trafik.

 

Jeg vil begrænse dog mig til at give et bud på svaret for den kollektive bustrafik i sig selv indenfor de rammevilkår samt politiske, økonomiske og teknologiske forudsætninger, der er givet i den måde, vi har organiseret den kollektive bustrafik på herhjemme. Lad os tage dem fra en ende af:

 

Statslige rammevilkår: Understøt udviklingen

Der er krav fra EU til fremtidens busser (Clean Vehicle Directive) og den nuværende regering har også varslet omfattende lovgivning og initiativer på klima- og miljøområdet, herunder også for transport. Store armbevægelser og krav for andres regning er dog ikke nok. Regeringen skal understøtte eventuelle nationale krav og ambitioner med rammevilkår, der understøtter.

Det kunne for eksempel være:

 1. Intelligente energiafgifter, der bredt understøtter den udvikling vi gerne ser, herunder minimale energiafgifter på elektricitet til busdrift samt energiafgifter, der gør HVO. biogas og andre lignende energiformer konkurrencedygtige. Derudover vil en nul-moms på kollektiv bustrafik gøre det lettere for sektoren at løfte de krav til investeringer, vi står overfor.
 2. Statslig understøttelse og opbakning til de nødvendige investeringer i infrastruktur, der fremmer busfremkommeligheden og adgangen til de mere miljø- og klimavenlige energikilder.
 3. En landsplanlægning og en planlov, der understøtter den kollektive trafik i byområderne. Grundlæggende principper fra fingerplanen - Hovedstadsområdets regler for stationsnærhed for baner og Bus Rapid Transit - kan med fordel overføres til større danske byer.

Politik: Kommuner og regioner skal sætte egne mål med egne midler

Kommuner og regioner finansierer over halvdelen af den kollektive bustrafik, og det har også hidtil været individuelle kommuner og regioner, der har prioriteret, når f.eks. miljø- og klimavenlige busser er blevet sat i drift rundt omkring i landet - ingen nævnt, ingen glemt. Vi skal også her værne om det kommunale selvstyre og herunder kommunernes mulighed for at vælge mellem forskellige busløsninger som led i en samlet prioritering af kommunens midler og som resultat af den politisk proces i den enkelte kommune, for eksempel:

 1. Timing: Skal teknologierne indføres hurtigst muligt, eller er der lokale forhold, der bevirker, at det skal ske senere?
 2. Mål: Vil kommunen prioritere emissionsfri og støjsvag bustrafik (f.eks. el og brint) eller er målsætningen alene en klimavenlig busdrift (f.eks. biogas eller biodiesel).
 3. Midler: Ønsker kommunen at forbedre den kollektive bustrafiks præstationer på miljø- og klimaområdet ved at satse på højere effektivitet og flere passagerer eller med nye teknologier?

 

Økonomi: Løs opgaven på en forsvarlig måde

Uanset viljen og de teknologiske muligheder, vi råder over, vil økonomien lægge visse begrænsninger på vores muligheder. Vi skal skynde os, men ikke så meget, at vi løber ud over kanten.

 1. Brug eksisterende materiel på en intelligent måned. Tabet ved for eksempel at tage en eksisterende bus ud af drift før dens driftsmæssige levetid er udløbet er ganske stort. Det samme er klimaaftrykket ved at producere en ny bus, ikke mindst en elbus. HVO og andre alternative biobrændstoffer er – under de rette forudsætninger - en god problemløser i overgangsperioden.
 2. Rigtigt værktøj til den rigtige opgave. Elbusser er et godt eksempel. Elbusser er dyre i anskaffelse, men billigere i drift end busser med forbrændingsmotor. Den samlede økonomi er derfor relativt bedre på en elbus, der kører langt og i mange timer hver dag, end en bus med mindre daglig aktivitet. Det er fair og fornuftigt at have dette som en del af overvejelserne.

 

Teknologi: Udnyt mangfoldigheden og lyt til busbranchen

El, brint, biodiesel, biogas eller? Meningerne er mange afhængig af ens kommercielle og/eller politiske ståsted og erfaringer.

 1. Det gode svar er – alle. Branchen vælder over med innovation og udvikling på området, og vi ser ikke for os en ”winner takes it all” situation, hvor kun én fremherskende teknologi skal anvendes alle steder.
 2. Lyt til branchens aktører. Dansk PersonTransport har dannet en ERFA-gruppe bestående af operatører og repræsentanter for busleverandørerne. Vores mål er at følge og kortlægge mulighederne, så der kan tages kloge og oplyste valg af, hvad der kan fungere i Danmark, og hvor.
 3. Trafikselskabernes udbudsvilkår og kontrakter skal fintunes og nogle af dogmerne fra tidligere tiders udbud skal kastes over bord: Kontraktlængde, krav til performance, busovertagelse, arbejdsdeling og fordeling af risiko er til diskussion.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE