NYHEDER 11. SEP 2019 KL. 13:23

Debat-tema - en grønnere kollektiv trafik Hvordan bliver kollektiv trafik mere klima- og miljøvenlig?

Af: Jens Erik Sørensen, direktør, Midttrafik

Hvordan bliver kollektiv trafik mere klima- og miljøvenlig?

Vi skal bruge en palette af virkemidler.


Midttrafik skal arbejde for klare politiske mål hos vores ejere, kommuner og region, for en grøn omstilling. Det er en af hjørnestenene i den nye politiske strategi, Midttrafiks bestyrelse er ved at udvikle. Midttrafik skal undersøge muligheden for store udbud, hvor lokal og regional kørsel puljes, så vi opnår stordriftsfordele og bedre økonomi. I den sammenhæng skal vi også lytte til leverandørerne – den teknologiske udvikling går stærkt. Her vil funktionsudbud være et nyttigt værktøj.

 

Grøn omstilling koster penge. Det vil derfor være hjælpsomt, hvis staten vil understøtte lokal og regional omstilling, så det ikke bliver brugerne, der skal finansiere el, brint, biogas-drift mv. gennem takstforhøjelser eller opleve betydelige reduktioner i kørslen. De lange buskontrakter skal håndteres økonomisk fornuftigt. I og mellem de større byer får vi en miljømæssig gevinst, hvis flere bruger den kollektive trafik. Kommunerne kan bidrage med god by- og trafikplanlægning, som sikrer god fremkommelighed for busser og bedre sammenhæng med andre miljøvenlige transportformer, for eksempel cykler.

 

Midttrafik skal fortsat arbejde for god planlægning og busudnyttelse og større værdi for kunderne, så det er nemt at rejse og med god service i alle rejsens led. I mindre bysamfund er det ikke miljøvenligt at køre rundt i hel- eller halvtomme busser. Midttrafik skal opfordre kommunerne til at gøre endnu mere brug af flexbus, flextur osv. Og tilbuddene skal gøres mere ensartet, så det bliver nemmere for kunderne.

 

Kapaciteten skal konstant tilpasses efterspørgslen, vi har produkterne - vi skal hele tiden gøre sammenhængen mellem dem endnu bedre, så kunderne nemt kan bruge den kollektive trafik overalt i Midtjylland. For kunderne er det ikke nok, at bussen er grøn. Den skal også være attraktiv og stabil – det skal være nemt at tage bussen, især når man bruger den hver dag.

 

Den grønne omstilling er derfor en del af en samlet pakke, hvor Midttrafik fortsat vil arbejde med at give kunderne rettidige busser, god kvalitet og service plus en grøn kollektiv trafik.SENESTE NYT