NYHEDER 21. MAR 2019 KL. 06:58

Aarhus Letbane indleder afsluttende testkørsler til Grenaa

Af: kollektivtrafik

Onsdag indledte Aarhus Letbane de afsluttende testkørsler af letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus samt mellem Lisbjerg og Lystrup i det nordlige Aarhus. Testkørslerne skal give letbaneførerne erfaring i at køre på strækningerne, inden de åbner for passagerdrift - efter planen skal det ske sidst i april

Med de afsluttende testkørsler øger Letbanen trafikken markant på de to strækninger. I forhold til de dieseltog, der tidligere kørte på strækningen, er de nye letbanetog lydsvage og kører hurtigere - helt op til 100 km/t. Aarhus Letbane understreger i den forbindelse, at det er helt afgørende for sikkerheden, at naboer, trafikanter og alle andre, der kommer i nærheden af banestrækningerne, respekterer bomme, lyssignaler, hegn og skilte. Anden færdsel langs med eller på tværs af skinnerne er forbundet med livsfare.

Inden de afsluttende testkørsler indledes, er alle usikrede overgange og uautoriserede ’trampe-stier’ blevet markeret med tydelige advarselsskilte og/eller spærret for trafik. Alle bomanlæg langs strækningen vil atter være aktive med bomme, blink og lyd. De sorte poser, der har skjult tavler, lys og bomanlæg, er eller vil blive fjernet.

Lokalt kan der være lavet særlige tiltag for at gøre færdsel tæt ved Letbanen så sikker som mulig. Aarhus Letbane opfordrer alle til at respektere skilte og udelukkende benytte sikrede overgange, så naboskabet med den nye letbane bliver trygt og uproblematisk.

- Vi har desværre tidligere set, at folk nogle steder lader hånt om advarselsskilte og endda har klippet hegn over, for derved at krydse skinnerne på uautoriserede og far- lige steder. Letbanetog er hurtige og lydsvage, så vi må endnu en gang opfordre omgivelserne til udelukkende at krydse banen ved hjælp af markerede og lovlige overgange. De findes over alt langs med banen, så der er ingen grund til at tage chancen, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

 

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE