NYHEDER 23. MAJ 2019 KL. 09:54

Årsmøde i Kollektiv Trafik Forum: Afgående formand fremhævede den nye nyhedsportal som succesfuld

Af: kollektivtrafik

På årsmødet i Kollektiv Trafik Forum kunne formand Carsten Hyldborg, der havde meddelt, at han ikke genopstillede til formandsposten, med tilfredshed betegne foreningens nyhedsportal kollektivtrafik.dk som en succes. Portalen, der havde premiere ved årsskiftet 2017/2018, har siden starten fået et stigende antal brugere, der har kunnet følge med i et stigende antal nyheder

Carsten Hyldborg lagde op til, at nyhedsportalen fortsætter og konsolideres med det indhold, der er i dag.

Han pegede på, at de aktuelle nyheder på portalen har en generel relevans for hele branchen, men at især trafikselskabernes aktiviteter har fået en øget omtale via portalen.

- Der er rigeligt med med stof, som kan have vores medarbejdere og kollegers interesse, sagde den afgående formand og fremhævede, at der bør arbejdes på, at andre områder inden for kollektiv trafik drager større nytte af portalen.


På konferenceområdet samarbejder Kollektiv Trafik Forum med TØF - transportøkonomisk Forening, blandt andet om en årlig konference om kollektiv trafik, der traditionelt bliver afholdt i Korsør i oktober. Carsten Hyldborg betegnede konferencen i efteråret 2018, der havde omkring 180 deltagere, som en succes. Han lagde op til, at samarbejdet med TØF om mindre arrangementer skal vurderes og præciseres, så det mere klart fremgår, om det er et fælles arrangement, eller om det er et selvstændigt arrangement en af de to foreninger står bag.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE