NYHEDER 20. NOV 2018 KL. 15:37

BAT får ny trafikchef

Af: Mikael Hansen

Lars Friborg bliver ny trafikchef på Bornholm fra 1. december 2018. Han afløser Lars Bjørn Høybye, som fratrådte i september.

Lars Friborg er 57 år og født og opvokset på Bornholm, men bor i dag i København. Han har mere end 20 års erfaring inden for busbranchen. Han kommer fra en stilling som driftsdirektør ved Vikingbus, som han har haft de seneste 8 år.


Bornholms Regionskommune skriver i en pressemeddelelse om ansættelsen:


”I ansættelsen af ny trafikchef, har det for ansættelsesudvalget været vigtigt at kunne finde den rette kandidat med en solid ledelseserfaring indenfor busbranchen, og som fremadrettet med fokus på en sikker drift, kan føre BAT videre i den positive udvikling, som BAT har været gennem de senere år.”


BAT – Bornholms Trafikselskab – har en særstilling blandt de danske trafikselskaber ved kun af have én ejer, Bornholms Regionskommune. BAT valgte i 2009 at hjemtage busdriften efter konkursen i busselskabet Iversen Bus. BAT er det eneste trafikselskab, som selv står for hovedparten af busdriften.


 


Pludselig exit for Lars Bjørn Høybye


BAT’s trafikchef siden januar 2009, Lars Bjørn Høybye, blev i august måned pludselig fritstillet. Lidt over en måned senere fratrådte han sin stilling ”efter gensidig overenskomst”. Informationsportalen kollektivtrafik.dk har spurgt nærmere til baggrunden hos Bjarne Freund-Poulsen, chef for Drift og Ejendomme i Bornholms Regionskommune, den afdeling som BAT hører til.


”Det er som sagt en fratrædelsesaftale efter gensidig overenskomst, så jeg kan desværre ikke komme nærmere ind på detaljer”, forklarer Bjarne Freund-Poulsen. ”Jeg vil dog understrege, at skiftet på trafikchef-posten er sket uden dramatik.”


Den fratrådte trafikchef Lars Bjørn Høybye fik sine første erfaringer med busdrift i busselskabet UNIBUS A/S i begyndelsen af 1990’erne i forbindelse med HT’s første udliciteringer. Fra 2000 til 2007 var han direktør i distributionsselskabet Bladkompagniet. I 2009 afløste han Jørgen Hammer som trafikchef i BAT.


 


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE