NYHEDER 14. JAN 2021 KL. 05:00

Den årlige prisregulering: Billetprisene justeres på Sjælland – pensionist-rabatter harmoniseres

Af: Redaktionen

Søndag den 17. januar sker de årlige reguleringer af priserne i den offentlige transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Der er tale om en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct., der udelukkende sker for enkelte rejser på rejsekort. Samtidig harmoniseres pensionistrabatterne i 2. fase af Takst Sjælland-reformen.


DOT, der dækker rejser i den kollektive transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, justerer en gang årligt priserne for at køre med bus, tog og metro.

I 2021 gennemføres prisændringerne søndag den 17. januar med en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct. Det følger dermed det prisloft, som Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har fastsat. Ændringerne i det kommende år kommer udelukkende til at omfatte stigninger for nogle rejser på rejsekort.

Der sker ingen ændringer for rejser med pendlerkort og enkeltbilletter.

De kommende ændringer for rejser med rejsekort betyder, at:
• prisen for rejser i 2 zoner stiger med 0,50 kr. fra 16 til 16,50 kr., hvilket svarer til 3,1 pct.
• prisen for rejser på 5 zoner stiger med 1 kr. fra 33 kr. til 34 kr. svarende til 3 pct. 
• prisen for rejser fra 7 til 11 zoner sker tilsvarende stigninger på maksimalt 2 kr.

Der sker desuden ingen ændringer for priserne på cykler, CityPass, institutions- og skoleklassekort, skolekort samt eventbilletter.

Oversigt over taksterne i DOT’s område kan findes på dinoffentligetransport.dk

Harmonisering af pensionistrabatter

Samtidig med de årlige ændringer i priserne træder anden fase af Takst Sjælland for pensionister i kraft den 17. januar 2021. Der er tale om den sidste del af reformen, der harmoniserer priser, rabatter og rejseregler for pensionister og førtidspensionister i DOT’s område på hele Sjælland og øerne.

Blandt de ændringer er blandt andet: alle, der er fyldt 65 år, får 25 pct. rabat på rejser med bus, tog og metro med rejsekort ’pensionist’ – samt yderligere 20 pct. rabat på rejser uden for myldretiderne; harmoniserede priser og vilkår for alle pensionister i hele DOT’s område; mulighed for at beholde pensionistkortet på pap uden krav om at checke ud og ind.

Læs mere om alle ændringerne i forbindelse med reformen på dinoffentligetransport.dk/pensionistBilletter og takster Trafikselskaber