NYHEDER 11. FEB 2020 KL. 09:23

Danske regioner til landspolitikere: Brug trafikmillioner på de unge

Af: kollektivtrafik

Andelen af unge mellem 16-24 år, der bruger kollektiv trafik, er faldet med 9 procent siden 2015. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 millioner kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år


Færre unge bruger bus og tog, flere tager bilen. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Andelen af unge mellem 16-24 år, der bruger kollektiv trafik, er faldet med 9 procent siden 2015. Samtidig sætter knapt 15 procent flere unge sig ind i en bil.

Den udvikling skal vendes, mener næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Hun foreslår derfor, at midlerne til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre den kollektive trafik billigere for de unge.

- De unge er bannerførere for den grønne omstilling, og jeg oplever, at rigtig mange unge gerne vil transportere sig bæredygtigt. Men det kræver, at det er attraktivt valg for dem - og her spiller prisen naturligvis en rolle, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Unge skal heller ikke være afhængige af bil for at komme til uddannelse eller job. Billigere billetter kan være med til at sikre, at de unge kan hoppe på bussen eller toget uanset størrelsen på deres pengepung.

Ligesom færre unge bruger bus og tog, viser tal fra trafikselskaberne, at salget af Ungdomskort til kollektiv trafik er faldet med 8 procent siden 2017.

Faldet er imidlertid også et udtryk for, at Ungdomskortet ifølge brugerundersøgelser ikke altid matcher det produkt, som de unge efterspørger. For eksempel bruger flere det ikke til daglig, mens andre giver udtryk for, at det er besværligt at få fat på.

Danske Regioner foreslår derfor, at finanslovsmidlerne bruges til at give generel takstnedsættelse på rejsekortet for unge mellem 16-24 år.

- De unge vil have valgfrihed og fleksibilitet, og her kan Ungdomskortet nogle gange godt virke lidt gammeldags for de unge, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Derfor foreslår vi i stedet, at Rejsekortsture bliver billigere for de unge. Så er der penge at spare uanset, om man dagligt har lang vej til sin uddannelse, eller blot brug for et alternativ, når cyklen er punkteret.


Finanslovsaftalen har samlet afsat 98,7 millioner kroner i 2020, 87,1 millioner kroner i 2021, 89,2 millioner kroner i 2022 og 110,6 millioner kroner i 2023 til takstnedsættelser.

Partierne på Christiansborg forhandler i disse uger om, hvordan midlerne til takstnedsættelser skal bruges.