NYHEDER 21. NOV 2018 KL. 11:09

Busprojekter over hele landet får godt 58 millioner kroner

Af: kollektivtrafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uddelt i alt godt 58 millioner kroner til busprojekter i hele landet. Midlerne kommer fra 'Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik', der er afsat af forligskredsen bag 'Bedre og billigere kollektiv trafik'

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtog i denne ansøgningsrunde i alt 13 ansøgninger.


 


Interesserede kan læse mere om de projekter, der modtager støtte, her:


 


SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE