NYHEDER 11. APR 2019 KL. 22:00

Cityringen i København mangler stadig en åbningsdato

Af: kollektivtrafik

Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, er inde i slutspurten. Men en af entreprenørens vigtige milepæle på projektet er imidlertid ikke nået. Med få måneder igen kræver det en stor indsats fra alle parter at komme i mål til tiden. Derfor kan Metroselskabet endnu ikke sætte nogen dato for åbningen. - Det er ærgerligt, at vi ikke kan melde en åbningsdato ud, som vi havde planlagt. Men der er en vigtig milepæl, som ikke er overholdt, siger Henrik Plougmann Olsen, der er Metroselskabets administrerende direktør

Metroselskabet oplyser, at de største og mest komplicerede arbejder på Cityringen - som for eksempel tunnelboringerne dybt under jorden og de vanskelige betonkonstruktioner - for længst er overstået. Dermed er den en række arbejder, som er mindre i målestok, men som er afgørende for, at hovedstadens nye metronet kan få den endelige tilladelse til at åbne for passagerer.

En af de vigtige milepæle i slutfasen, og som har afgørende betydning for færdiggørelsen af Cityringen, er den såkaldte RHO-milepælen (Ready for Handover). Ifølge kontrakten skulle den være opnået i slutningen af marts. Metroselskabet har meddelt entreprenøren CMT, at RHO-milepælen ikke er nået. Det skyldes, at der fortsat udestår dokumentation for et betydeligt antal test samt fysiske arbejder på stationerne, som skulle have været gennemført.

I det store billede er det mindre ting, der mangler. Men hvis det ikke lykkes at optimere det afsluttende arbejde, vil Cityringen blive forsinket.

- Det er stadig muligt at åbne som planlagt, hvis alle parter knokler på og leverer en effektiv og koordineret indsats. Lige nu analyserer vi sammen med de to entreprenører, om vi kan optimere det afsluttende arbejde, siger Henrik Plougmann Olsen.

Konsekvensen af forsinkelsen er, at CMT pålægges dagbøder. Dagbøderne vil løbe, indtil CMT har nået RHO-milepælen. Entreprenøren vil samtidig skulle gennemføre de udestående arbejder i henhold til de indgåede aftaler.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan melde en åbningsdato ud, som vi havde planlagt. Nu skal vi bruge alle vores kræfter på at indhente det manglende arbejde, og det er stadig en mulighed for, at vi kan nå det inden for tidsplanen. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at undgå forsinkelser og prøver derfor at få parterne til hurtigt at kunne samles om en løsning, siger Henrik Plougmann Olsen.

Metroselskabet vil i de næste par uger i samarbejde med de to entreprenører, CMT og Ansaldo STS, analysere, om det er muligt at optimere gennemførelsen af de resterende arbejder yderligere, så den overordnede tidsplan kan bevares. I juni forventer selskabet at kunne offentliggøre et åbningstidspunkt for Cityringen.