NYHEDER 10. MAJ 2019 KL. 12:55

Debat: Dansk PersonTransport har en række ønsker til politikerne

Af: kollektivtrafik

Tirsdag 7. maj skød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gang i kampen om pladserne i Folketingssalen. Kampen bliver afgjort 5. juni, og Dansk PersonTransport håber, at politiekrne i kampen om pladserne kommer til at berøre en række aktuelle problemstillinger i bus- og taxibranchen

Dansk PersonTransport, der organiserer taxi- og busvognmænd, har i forbindelse med valget listet sine fem mærkesager op:

Busserne skal frem - Den kollektive trafik på hjul udgør en hjørnesten for Danmarks sammenhængskraft og bør derfor sættes højt på den politiske dagsorden, når der skal tages stilling til landets presserende problemstillinger.

Moderne taxibranche i grøn balance - Taxierne binder de forskellige transportformer sammen og er derfor en væsentlig faktor for landets mobilitet. Derudover ser vi flere eksempler på, at taxi-vognmænd agerer frontløbere, når det kommer til klimavenlige transportformer.

Udenlandske busser skal leve op til danske vilkår - Udenlandske busvognmænd, der hverken følger danske løn- og arbejdsvilkår eller betaler moms underminerer den danske samfundsmodel og skaber et stort tab af danske arbejdspladser. Det bør prioriteres højt at finde nationale løsninger, der sikrer fair konkurrence mellem danske og udenlandske busvognmænd.

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken - Flextrafikken løfter en vital og krævende opgave, da operatørerne heri befordrer svage borgere i samfundet. Derfor bør det fra politisk side prioriteres at skabe ordentlige vilkår, der sikrer høj kvalitet og faglighed for de operatører, der udfører denne form for persontransport.

Fornuftige kontroller og sanktioner - Proportionerne i vores retssystem skal være retmæssige. Derfor bør bødestraffene for overtrædelser af eksempelvis køre- og hviletidsreglerne eller synsreglerne stemme overens med forseelsens karakter. Ud med skrappe straffe for bagatelovertrædelser, der ingen betydning har for færdselssikkerheden og ind med hårde straffe for forseelser, der er til fare for færdselssikkerheden, og til dem der bevidst forsøger at snyde.