NYHEDER 10. MAR 2022 KL. 09:00

Debat: Høje benzinpriser - mere kollektiv trafik, ikke større fradrag

Af: Lasse Repsholt

Hvordan håndterer vi de aktuelt meget høje benzinpriser og afbøder de negative effekter på det danske samfund? Ikke med forhøjet kørselsfradrag.


Hvordan håndterer vi de aktuelt meget høje benzinpriser og afbøder de negative effekter på det danske samfund?

Skatterådet vil drøftemulighederne for ekstraordinær forhøjelse af kørselsfradraget. Kørselsfradraget er nyttigt og skaber sammenhæng og mobilitet på det danske arbejdsmarked, men det udgør også en statslig subsidiering af klimabelastende adfærd.

En forhøjelse af kørselsfradraget vil være en beslutning, der trækker i den forkerte retning i forhold til den nødvendige omstilling af vores transportmønstre. Den vil også være et vidnesbyrd om, at regeringen er mere optaget af egen komfort og kortsigtede hensyn end af, at tage de svære beslutninger og prioriteringer, der er nødvendige for at nå de ambitiøse klimamål, vi bryster os af.

De seneste 15 år har der fundet en udvikling sted, hvor der hvert år er sat 50.000 nye personbiler er sat på gaden, markedsandelene for den kollektive trafik er veget og danskerne cykler mindre. Det har skabt et uholdbart forbrug og afhængighed af fossile brændstoffer i persontransportsektoren. Vejtransporten har – i modsætning til mange andre sektorer - ikke reduceret sin klimabelastning og trængsel på vejene dræner danskerne for tid, penge og ressourcer. Det har det været uholdbart længe, og det ændrer hverken den igangværende omstilling til elbiler, krigen i Ukraine eller de aktuelt høje benzinpriser ved.

Som svar på det indledende spørgsmål foreslår Kollektiv Trafik Forum:

 1. Regeringen og folketingets partier afsætter ekstraordinære midler, der hurtigt og på kort sigt styrker konkurrencekraften i den kollektive trafik, f.eks.
  • Finansiering af introduktionsrabatter til nye pendlere i den kollektiv trafik.
  • Eventuel styrkelse af betjeningen med kollektiv trafik på udvalgte strækninger med særligt stort potentiale.
  • Forbedrede incitamenter til samkørsel og delebilisme.
  • Forbedre integrationen mellem kollektiv trafik og ny mobilitet
 2. Kørselsfradraget generelt fastholdes uændret. 
 3. Det forhøjede kørselsfradrag for yderkommuner og småøer reguleres på baggrund af de forhøjede benzinpriser. Eventuelt kan det forhøjede kørselsfradrag udvides til flere landkommuner, hvor pendlerne og husholdningerne rammes forholdsvist hårdt af de høje benzin- og dieselpriser. 

Og bare for en ordens skyld. Kørselsfradraget gives til personer, der har mere end 24 km til og fra arbejde (12 km hver vej) og er uafhængigt af transportmidlet f.eks. bil, tog bus, samkørsel eller cykel.

 

Lasse Repsholt

Formand

 Fra Kollektiv Trafik Forum Billetter og takster Bæredygtighed Passagertal