NYHEDER 20. NOV 2018 KL. 10:53

DSB har overskud set over ni måneder

Af: kollektivtrafik

DSB opnåede i årets første ni måneder et resultat før skat på 338 millioner kroner. S-togene kører med høj punktlighed, mens fjern- og regionaltogene køre med lavere punktlighed på grund af mange arbejder på og langs sporene - og aldrende togmateriel

Ser man på juli kvartal alene, kørte DSB ud med et underskud 13 millioner kroner. Korrigeret for poster af engangskarakter er det i overensstemmelse med det forventede på grund af ekstraordinært høje omkostninger til erstatningskørsel


DSB fremhæver fra kvartalsrapporten følgende:  • Fortsat markant vækst i årets første ni måneder på 33 procent i salget af Orange-billetter i forhold til samme periode i 2017

  • Stabil kundetilfredshed trods udfordringer med sporarbejder og togmateriel

  • Fald i antal solgte rejser på 1 procent i forhold til samme periode i 2017

  • Trafikkontraktbetaling reduceret med 155 millioner kroner efter aftale med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

  • Indkøb samt udbud vedrørende nye el-lokomotiver, nye el-togsæt og nye togvogne følger den lagte plan

  • Indvendige design- og komfortforbedringer af nuværende togflåde for 250 millioner kroner er sat i gang

  • DSB’s indmeldelse i Dansk Industri er med Arbejdsrettens afgørelse faldet endelig på plads


 


DSB kom som anført ud af tredie kvartal med et underskud på 13 millioner kroner korrigeret for poster af engangskarakter, hvilket er 124 millioner kroner lavere end tredie kvartal sidste år. Resultatet for kvartalet blev som forventet, og udviklingen i forhold til sidste år kan hovedsageligt henføres til stigende omkostninger til erstatningskørsel i forbindelse med sporarbejder (86 millioner kroner) og reduceret kontraktbetaling (52 millioner kroner). Endvidere er kvartalet påvirket af lavere passageromsætning og lavere driftsomkostninger
Samlet for årets første 9 måneder opnåede DSB et resultat før skat på 338 millioner kroner. Korrigeret for poster af engangskarakter udgør resultatet 117 millioner kroner, hvilket er 280 millioner kroner lavere end i samme periode i 2017.


Det lavere resultat i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt reduceret kontraktbetaling med 155 millioner kroner. Den reducerede kontraktbetaling er et led i aftalen med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fra december 2017, hvorefter betalingen reduceres med godt 200 millioner kroner i 2018 stigende til 380 millioner kroner årligt fra og med 2021. Aftalen er i overensstemmelse med DSB’s strategi om et gradvist reduceret subsidiebehov.


kommer faldende passageromsætning på 81 millioner kroner samt stigende omkostninger på 136 millioner kroner til erstatningskørsel i forbindelse med sporarbejder. Resultatet er positivt påvirket af lavere omkostninger - blandt andet som følge af en effektivisering af administrationen i starten af året svarende til cirka 100 stillinger.


Den rentebærende gæld udgør 3.859 millioner kroner og er nedbragt med 943 millioner kroner i forhold til 31. december 2017 og med 809 millioner kroner i forhold til 30. september 2017SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE