NYHEDER 14. SEP 2023 KL. 11:00

Erhvervsministeren har svaret på spørgmål om lukning af billetautomater

Af: kollektivtrafik

Midt i august spurgte Nick Zimmermann, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, erhvervsminister Morten Bødskov (S), om han ville afskaffe en undtagelse og dermed sætte en stopper for, at trafikselskabet Midttrafik og busselskabet AarBus afmontere de ubemandede billetautomater i bybusserne i Aarhus


Argumentet fra Midttrafik og AarBus samt Aarhus kommune for at afmontere billetautomaterne er, at de er dyre og besværlige at vedligeholde - og at det kontante billetsalg i automaterne er faldende og ikke står mål med omkostningerne.

Morten Bødskov peger i sit svar på, at han mener, at det er vigtigt, at der er en rimelig balance mellem at kunne benytte kontanter og de omkostninger, erhvervslivet har ved at skulle håndtere kontanter.

- Kontantpligten er udformet med henblik på at opnå denne balance, og jeg har ikke planer om at ændre i undtagelserne fra kontantpligten, står der i hans svar på nedenstående spørgsmål fra Nick Zimmermann.

"Såfremt det måtte være lovligt for bybusserne som betalingsmodtagere at
afstå fra at modtage kontanter, vil ministeren medvirke til, at en sådan und-
tagelse afskaffes blandt andet med henvisning til, at brugerne af bybusserne
ofte er børn, ældre, handicappede eller andre, der kan have vanskeligt ved
at håndtere andre betalingsmidler?"