NYHEDER 6. FEB 2019 KL. 15:51

Femern A/S har modtaget tysk godkendelse

Af: kollektivtrafik

Femern A/S har modtaget tysk godkendelse

Ledelsen i Femern A/S fik onsdag overdraget den underskrevne tyske myndighedsgodkendelse af Femern-tunnelen i Kiel. - Det er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten, siger Claus F. Baunkjær, der er administrerende direktør for Femern A/S

Fredag 28. december sidste år meddelte Transportministeriet i Slesvig-Holsten, at myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-tunnelen lå klar til underskrift. I forbindelse med den afsluttende behandling havde Femern A/S mulighed for at komme med forslag til korrektioner af faktuelle forhold og redaktionelle ændringer. Denne proces er blevet afsluttet og myndighedsgodkendelsen er endeligt underskrevet af de tyske myndigheder.

Femern A/S oplyser, at der kan klages over godkendelsen fra den tyske godkendelsesmyndighed til Forvaltningsdomstolen i Leipzig. Femern A/S og selskabets tyske rådgivere er velforberedt på at kunne assistere den tyske godkendelsesmyndighed i Kiel i en sådan retssag.

Den tyske godkendelse vedrører kun byggeriet på den tyske side. Aktiviteterne på dansk side er reguleret i den danske anlægslov for Femernprojektet.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er tilrettelagt sådan, at der ved Rødbyhavn på Lolland først anlægges dels en ny arbejdshavn, dels en fabrik til produktion af de 89 tunnelelementer, som sænketunnelen i hovedsagen består af.

Byggemodningen af det område ved Rødbyhavn, hvor tunnelelementfabrikken skal ligge, er i gang. I marts sidste år tiltrådte forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen en politisk aftale om fremrykning af konkrete anlægsforberedende aktiviteter - det vil sige byggemodning af byggepladsen i Rødbyhavn. Aktiviteterne finansieres inden for det samlede anlægsbudget og omfatter eksempelvis miljøtiltag, arkæologiske undersøgelser samt etablering af el- og vandforsyning i produktionsområdet ved Rødbyhavn på Lolland.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE