NYHEDER 24. FEB 2021 KL. 19:21

Folketingspolitikere fik forelagt situation med nedslidtbane på Sjælland

Af: kollektivtrafik

Folketingets transportudvalg har onsdag afholdt en høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse med særligt fokus på Østbanen. Høringen er affødt af, at Region Sjællands mangler penge og muligheder for at kunne finansiere en nødvendig sporrenovering til ca. 510 millioner kroner, Renoveringen af banen er afgørende for, at der fortsat kan køre tog på strækningen


En renovering til 510 millioner kroner ligger udenfor Region Sjællands økonomiske rammer og muligheder. Skal renoveringen gennemføres, kan det betyde massive besparelser på den service, regionen kan levere til borgerne

Den trafikale situation på Østbanen og den økonomiske udfordring har været genstand for opmærksomhed i de seneste par år. Der har været politisk opmærksomhed fra de lokale politikere og en række transportordførere, men det er endnu ikke lykkedes at få noget igennem i Folketinget.

På onsdagens høring redegjorde Danske Regioner for de økonomiske udfordringer for lokalbanerne, mens regionsrådsformand Heino Knudsen sammen med borgmester Anette Mortensen (V) fra Stevns Kommune redegjorde for den alvorlige situation på Østbanen.

- Nu er der forhåbentligt skabt klarhed om den manglende finansiering og alvorlige situation for Region Sjælland, for Østbanen og for dens passagerer. Jeg håber og tror, at Folketingets partier forstår, at de bliver nødt til også at tage ansvar. Jeg håber situationen løses allersenest med økonomiforhandlingerne med staten til sommer, men der er bestemt ingen grund til ikke at løse det nu, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S), der var glad for at få muligheden for at klargøre situationen for Transportudvalget.

Også borgmester Anette Mortensen var glad for at få lejlighed til at fortælle om betydningen af Østbanen for Stevns Kommune og områdets borgere:

- Jeg tror, det blev klart for transportministeren og transportudvalgets medlemmer, hvor vigtig Østbanen er for vores område. Det er en livsnerve for os. Jeg håber ikke, at de vil lade det drukne i partipolitik og spillen sorteper om, hvem der skal betale. Det kan man simpelthen ikke byde borgerne, siger hun.


Fakta om Østbanen og sporrenoveringen:

  • Østbanen betjener strækninger Faxe/Stevns - Køge - Roskilde og har årligt ca. 1 millioner passagerer
  • Fra december 2020 blev banen efter særlig aftale med staten forlænget fra Køge til Roskilde, som er en statslig banestrækning. Dermed får banen samlet ca. 1,8 millioner passagerer.
  • Sporerne på Østbanen er lagt mellem 1977 og 1981 og har nået en alder på knap 45 år og står over for en omfattende sporrenovering til 510 millioner kroner. 45 år svarer til en normal forventet levetid
  • Region Sjælland har ikke de økonomiske rammer og muligheder for at finansiere en sådan reinvestering. Staten bestemmer de økonomiske rammer gennem tilskud


Jernbaner Økonomi