NYHEDER 12. FEB 2019 KL. 11:57

Fremkommelighedsudvalg er kommet med anbefalinger

Af: kollektivtrafik

Fremkommelighedsudvalg er kommet med anbefalinger

Tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser om trafikregulering vil betyde kortere rejsetid gennem hovedstadsområdet. Det er en af anbefalingerne fra Fremkommelighedsudvalget, som VLAK-Regeringens transportminister nedsatte i sommeren 2018

Fremkommelighedsudvalget har arbejdet på forslag til konkrete tiltag, der kan optimere og samordne trafiksignalerne og derved forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. 

Udvalgets medlemmer, som består af en række kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet, har meldt tilbage til transportministeren, og Vejdirektoratet vurderer, at gevinsten ved at gennemføre alle udvalgets forslag skønnes at være en forhøjelse af rejsehastigheden med ca. 5 km i timen. Den højere hastighed vil potentielt gavne op mod 200.000 bilister og 215.000 buspassagerer dagligt.

- Trængsel på vejene er et stigende problem, og gennemføres alle Fremkommelighedsudvalgets anbefalinger skønner vi, at erhvervslivet og bilisterne vil spare 3.400 timer bag rattet om dagen. Derfor indgår de nu i overvejelserne om, hvordan vi skal prioritere pengene til infrastruktur, når den næste store investeringsplan skal aftales, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Ministeren nedsatte Fremkommelighedsudvalget med det formål, at kommunerne skal tænke i trafikal fremkommenlighed på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. 

De samlede udgifter for fremkommelighedsudvalgets anbefalinger er på i alt 96 millioner kroner. Udvalget foreslår, at Staten medfinansierer anbefalingerne, således at Staten bidrager med 53 millioner kroner, og at kommunerne samlet står for 43 millioner kroner for at gennemføre forbedringerne af fremkommeligheden. De foreslåede projekter forventes at kunne gennemføres på mellem to og fire år.


Interesserede kan læse mere her:

Afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet

Bilagsrapport - Fremkommelighedsudvalg for HovedstadsområdetSENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE